Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2019

 

Ngày 17/9/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2019 cho hơn 40 cán bộ công chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc. Dự và truyền đạt kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về văn thư lưu trữ là báo cáo viên của Chi cục Văn thư Lưu trữ Quảng Nam.

Nội dung tập huấn được xây dựng rõ ràng, phù hợp với từng vị trí việc làm của CBCC,tập trung vào các chuyên đề như hướng dẫn công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục huỷ tài liệu hết giá trị tại cơ quan; hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê về văn thư, lưu trữ.

Thông qua lớp tập huấn, CBCC đơn vị đã được trang bị những kiến thức cơ bản cũng như những kỹ năng về công tác văn thư, lưu trữ. Từ đó giúp cho CBCC giải quyết, xử lý nhanh chóng công việc của mình. Đồng thời tham mưu đầy đủ và có hiệu quả cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.