Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam: Thu thuế xuất nhập khẩu vượt chỉ tiêu phấn đấu 271 tỷ đồng

 Thống kê đến 15/11, Cục Hải quan Quảng Nam đã thu ngân sách hơn 4.771 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ, đạt 113,6% chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao, vượt chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao 271 tỷ đồng (4.500 tỷ đồng).

Theo Cục Hải quan Quảng Nam, kết quả nêu trên có được là do việc thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong 2 năm qua được đơn vị nghiêm túc triển khai đạt hiệu quả tích cực.

Đến nay, thời gian thông quan đối với hàng nhập khẩu tại Quảng Nam giảm xuống chỉ còn 16 giờ 23 phút...

Trong thời gian còn lại của năm 2018, bên cạnh việc tiếp tục bám sát kế hoạch hoạt động của các DN có số thu lớn, trực tiếp trao đổi, lắng nghe nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn cho DN; đơn vị sẽ tăng cường công tác phối hợp thu với ngân hàng thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong quá trình kê khai, nộp thuế, giảm thời gian thông quan hàng hóa.

Đồng thời, đơn vị cũng sẽ thực hiện nghiêm túc quy định về chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô nhập khẩu tại Điều 7a của Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP đối với DN đang hoạt động trên địa bàn, tiêu biểu là Công ty cổ phần ô tô Trường Hải…/.

Ngọc Linh- Thời Báo Tài chính