Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của hải quan vận hành 24/7

100% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến  (DVCTT) của ngành Hải quan đạt tối thiểu mức độ 3.
Giao diện Cổng thông tin Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan.

Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay số lượng thủ tục hành chính được cung cấp DVCTT tối thiểu mức độ 3 của ngành Hải quan được nâng lên 173/183 thủ tục, tương đương 94.5%. Tong đó, có 164 thủ tục được cung cấp DVCTT mức độ 4.

Cập nhật từ đầu năm đến hết 31/8, tổng số hồ sơ được thực hiện trên hệ thống DVCTT (chưa tính tờ khai hải quan điện tử) là 73 nghìn bộ với tổng số đối tượng thực hiện DVCTT là 11.889.

Về lý do 10 thủ tục còn lại chưa được đưa lên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đại diện Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử hải quan (Cục CNTT và Thống kê hải quan, Tổng cục Hải quan) cho hay, sở dĩ các thủ tục này chưa có kế hoạch đưa lên Hệ thống bởi việc triển khai trên môi trường điện tử sẽ không mang lại hiệu quả.

Ví dụ thủ tục “xét miễn thuế đối với trường hợp hàng nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng; thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương chỉ được xét miễn thuế nếu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được”- đây là thủ tục do Bộ Quốc phòng trực tiếp chuyển hồ sơ tới Tổng cục Hải quan, trong đó có các thành phần hồ sơ ở chế độ “Mật”.

Hay thủ tục “hải quan đối với mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới”, đối tượng làm thủ tục là các cá nhân cư dân biên giới, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến để các cá nhân là cư dân biên giới lên mạng nộp hồ sơ trực tuyến là không hiệu quả…

Liên quan đến Hệ thống DVCTT, mới đây Tổng cục Hải quan ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống.

Theo đó, việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống phải đảm bảo tính toàn vẹn, an toàn, bí mật của thông tin theo quy định cùa phảp Iuật

Hệ thống phải được đảm bảo khả năng hoạt động 24 giờ trong ngày, và 7 ngày trong tuần.

Người sử dụng phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin trên Hệ thống, chỉ sử dụng thông tin phục vụ công việc chuyên môn theo nhiệm vụ được phân công; nghiêm cấm sử dụng thông tin vào mục đích cá nhân hoặc cung cấp cho các đơn vị, cá nhân ngoài Ngành không đúng quy định

Tài khoản người sử dụng phải được cấp cho đúng đối tượng và phải được sử dụng đúng chức năng, nhiệm vụ và đúng mục đích...

Lịch sử xử lý hồ sơ của Hệ thống là thông tin chính thức về hành vi của người sử dụng thao tác trên hồ sơ DVCTT để xác định trách nhiệm của từng người sử dụng trong trường hợp cần thiết...

Nguồn: baohaiquan.vn