Sắp xếp tổ chức bộ máy hải quan: Rút gọn và nâng cao năng lực

Thời gian qua, việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng giảm đầu mối đã được Tổng cục Hải quan đẩy mạnh thực hiện theo đúng chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính. Song song, vấn đề đổi mới quản lý nguồn nhân lực theo năng lực cũng đang được triển khai để đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa.

Ảnh: N.Linh

Từ năm 2016, Tổng cục Hải quan đã rà soát báo cáo Bộ Tài chính sắp xếp lại các đơn vị trung gian ở Tổng cục và các cục hải quan tỉnh, liên tỉnh/thành phố phù hợp với yêu cầu quản lý tập trung và hệ thống thông quan điện tử (VNACCS). Theo đó, cơ quan Tổng cục không tổ chức phòng trong Vụ, giảm được 13 đầu mối; cục hải quan địa phương sáp nhập một số đầu mối cấp phòng, đã giảm được 37 phòng và tương đương. 

Tính đến đầu tháng 10/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành 36 quyết định quy định cơ cấu tổ chức của các chi cục hải quan, đội kiểm soát hải quan và đơn vị tương đương trực thuộc cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm định hải quan; giảm 239 đội, tổ.

Để làm cơ sở cho việc rà soát, sắp xếp các chi cục hải quan, đội (tổ) thuộc chi cục hải quan, Tổng cục Hải quan đã nghiên cứu và trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2094/QĐ-BTC ngày 17/10/2017 về tiêu chí thành lập, tổ chức lại đội (tổ) thuộc chi cục hải quan và tương đương thuộc cục hải quan tỉnh, liên tỉnh/thành phố.

Với việc ban hành 36 quyết định nêu trên ngành Hải quan đã tinh giản được 239 đội, tổ trực thuộc các cục hải quan tỉnh, thành phố, cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. 

Trong đó, cục hải quan giảm nhiều nhất là 18 đội (tổ) là Hà Nội; giảm từ 10 đến 13 đội (tổ) như Khánh Hòa, Long An, Tây Ninh… Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng đã có Quyết định số 2199/QĐ-TCHQ ngày 3/8/2018 quy định cơ cấu tổ chức của các chi cục hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Trong quý IV/2018, ngành Hải quan tiếp tục rà soát, báo cáo Bộ Tài chính phương án sắp xếp lại chi cục hải quan và đơn vị tương đương cục hải quan theo Quyết định số 2015/QĐ-BTC về phương án sắp xếp, tổ chức lại các cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ vào tiêu chí quy định tại Nghị định 36/2015/NĐ-CP quy định tiêu chí thành lập cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của hải quan các cấp.

Cùng với những thay đổi trong tổ chức bộ máy, ngành Hải quan cũng đang tập trung cải cách phương thức quản lý nguồn nhân lực. Nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu cải cách nguồn nhân lực, ngày 25/01/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 166/QĐ-TCHQ về Kế hoạch đổi mới một số hoạt động quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm năm 2018. Nội dung cụ thể của kế hoạch này trước tiên là tập trung xác định danh mục vị trí việc làm, mô tả công việc và kết quả sản phẩm đầu ra của mỗi vị trí việc làm. 

Trên cơ sở đó sẽ tiếp tục xây dựng sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn CBCC. Và đặc biệt, hoạt động quan trọng tiếp theo của Kế hoạch này là thực hiện đánh giá năng lực làm việc của CBCC. Qua đó, xác định nhu cầu đào tạo để có kế hoạch, lộ trình đào tạo, đồng thời việc đánh giá, đào tạo này cũng phục vụ kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; phục vụ công tác tuyển dụng trên cơ sở yêu cầu của vị trí công việc. 

Ngoài ra, việc triển khai kế hoạch này tạo ra cơ hội cho CBCC được tham gia đào tạo, học hỏi và bổ sung kiến thức vào những công việc hiện tại và những công việc mới khi được luân chuyển; từng bước hoàn thiện và nâng cao năng suất làm việc của mỗi CBCC nói riêng và hiệu quả, hiệu suất của toàn ngành nói chung.

Từ việc đánh giá năng lực cán bộ, công chức Hải quan, Tổng cục Hải quan xác định những thiếu hụt về trình độ, chuyên môn của đội ngũ CBCC đề tìm ra những giải pháp nâng cao năng lực. Trong đó, có việc xây dựng khung năng lực cho các lĩnh vực nghiệp vụ và đổi mới chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hải quan tổng hợp; xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng về lĩnh vực nghiệp vụ và kỹ năng làm việc của cán bộ, công chức Hải quan. 

Bên cạnh việc triển khai kế hoạch cải cách và đánh giá năng lực CBCC nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Hải quan, Tổng cục Hải quan cũng chú trọng tới công tác tuyển dụng đặc biệt, không qua thi đối với các trường hợp là thủ khoa trong nước hoặc tốt nghiệp bằng giỏi và xuất sắc tại nước ngoài. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao được kỳ vọng sẽ tạo ra một thế hệ kế cận cho ngành Hải quan không chỉ được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, tiếp thu các kiến thức hiện đại của thế giới, kỹ năng làm việc đổi mới, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong thời kì hội nhập kinh tế toàn cầu.

Nguồn: baohaiquan.vn