Xử lý vướng mắc về C/O mẫu D điện tử

(HQ Online)-Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến thông tin thể hiện trên C/O mẫu D cấp điện tử được truyền qua hệ thống một cửa quốc gia.

Tổng cục cho biết, theo tài liệu “Hướng dẫn thực hiện thông điệp điện tử và xử lý C/O mẫu D ATIGA điện tử” được quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn về cách hiểu đối với mục “Normal” và “Drawback” trên C/O mẫu D điện tử tại công văn số 620/GSQL-GQ4 ngày 6/3/2018.

Tuy nhiên, hiện tại các nước ASEAN chưa thống nhất về thể thức, cách đánh dấu trên hai mục này. Theo đó, cơ quan Hải quan không thực hiện từ chối C/O đối với các C/O mẫu D cấp điện tử không được đánh dấu/được đánh dấu tại hai mục này.

Sau khi các nước ASEAN thống nhất về cách thức triển khai, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn cụ thể để thực hiện đúng cam kết.