Tổng cục Hải quan đứng đầu khối tổng cục về cải cách hành chính năm 2017

 Bộ Tài chính vừa công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các đơn vị thuộc bộ. Trong khối các tổng cục, Tổng cục Hải quan đứng đầu với 97,5/100 điểm.

trao bằng khen
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Đức Minh.

Sáng 12/9, hội nghị đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và công bố chỉ số CCHC năm 2017 của Bộ Tài chính đã diễn ra tại Hà Nội.

Kết quả thực hiện Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả CCHC năm 2017: Cục Kế hoạch - Tài chính đứng đầu khối các cục với 80/80 điểm; Vụ Pháp chế đứng đầu khối các vụ với 69,5/70 điểm.

Trong đó, đáng chú ý, 5 tổng cục quản lý các lĩnh vực có tác động nhiều tới người dân và doanh nghiệp là: Tổng cục Hải quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đều có số điểm cao, từ 94 - 97,5 điểm trên tổng điểm 100.

Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả CCHC của khối tổng cục, đạt điểm cao nhất là Tổng cục Hải quan với 97,5 điểm; đứng thứ hai là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với 97 điểm; Kho bạc Nhà nước 96 điểm; Tổng cục Thuế 95,5 điểm; Tổng cục Dự trữ Nhà nước 94 điểm.

Khối các cục thuộc Bộ Tài chính, đạt điểm cao nhất trong tổng điểm 80 là Cục Kế hoạch - Tài chính với 80 điểm; Cục Quản lý công sản 79 điểm; Cục Tin học và Thống kê Tài chính 78,75 điểm; Cục Quản lý giá 77 điểm; Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại 76,5 điểm; Cục Tài chính doanh nghiệp 76 điểm; Cục Quản lý, giám sát kế toán - kiểm toán 75 điểm; Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm 74,5 điểm. Tuy nhiên, trong khối này, Cục Kế hoạch - Tài chính không có thủ tục hành chính nên có thể nói Cục Quản lý công sản là đơn vị dẫn đầu trong khối các cục thuộc Bộ.

Khối các vụ được chấm điểm tối đa là 70 điểm. Vụ Pháp chế đứng đầu với 69,5 điểm; Vụ Tổ chức cán bộ 69,5 điểm; Vụ Hành chính sự nghiệp 69 điểm; Vụ Ngân sách nhà nước 69 điểm; Vụ Tài chính ngân hàng 67 điểm; Vụ I 66,5 điểm; Thanh tra Bộ 66,5 điểm; Vụ Đầu tư 66,5 điểm; Vụ Hợp tác quốc tế 65 điểm; Vụ Chính sách thuế 64,5 điểm.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã trao bằng khen cho 7 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2017 của Bộ Tài chính./.

Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn