Tài liệu Hội nghị đối thoại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

 

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội Nghị Đối thoại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018.

- Tại Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà: vào lúc 8h ngày 7/6/2018.

- Tại Trụ sở Chi cục Hải quan KCN Điện Nam- Điện Ngọc: vào lúc 8h ngày 7/6/2018.

- Tại Trụ sở  Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang: vào lúc 13h ngày 12/6/2018.

Giấy mời đã được gửi đến Quý doanh nghiệp. Kính mời quý doanh nghiệp tham dự đầy đủ!

Tài liệu hội nghị Đối thoại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018