Các quy tắc mới về phân loại hàng hóa 2012

Ảnh minh họa.

Ngày 1/1/2012 sẽ là một ngày đáng ghi nhớ của cộng đồng hải quan quốc tế và của lịch sử thương mại, bởi từ thời điểm này, Danh mục HS - Danh mục hài hòa và mã hóa hàng hóa được thống nhất trên toàn thế giới- phiên bản 2012 sẽ chính thức có hiệu lực.

HS là hệ thống bao gồm các quy tắc tổng quát, các chú giải bắt buộc và danh sách những nhóm hàng được sắp xếp một cách có hệ thống ứng với tên, mô tả và mã số hàng hoá. Mục tiêu ban hành HS và sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tế nhằm tạo ra ngôn ngữ chung trong việc phân loại và xác định hàng hóa khi chúng được xuất nhập khẩu trên toàn cầu. Danh mục HS do Tổ chức Hải quan thế giới xây dựng hiện nay đã có 138 nước và EU gia tham gia ký kết Công ước HS.

 

 Được biết, khuyến nghị ngày 26-6-2009 của Hội đồng Hợp tác Hải quan liên quan đến việc sửa đổi phiên bản HS 2012 là lần sửa đổi thứ năm của Danh mục hệ thống hài hòa kể từ khi Hội đồng WCO thông qua năm 1983. Theo đó, vấn đề môi trường và xã hội là những đặc điểm chính chi phối việc sửa đổi lần này, đặc biệt là việc sử dụng HS như là tiêu chuẩn để phân loại và mã hóa hàng hóa có tầm quan trọng đặc biệt đối với an ninh lương thực và hệ thống dữ liệu cảnh báo sớm của Tổ chức Lương thực của Liên Hiệp Quốc (FAO).

Mức độ sửa đổi trong Chương 3 đối với việc phân biệt một số loài giáp xác, thân mềm, cá và một số loài sống dưới nước khác là rất lớn. Đồng thời, các phân nhóm mớí cũng được tạo ra để phân biệt một loài thực vật, rễ, thân, hoa quả và hạt cũng như ngũ cốc có thể ăn được. Những sửa đổi của HS 2012 cũng gồm những nhóm mới dành cho các hóa chất đặc biệt được kiểm soát bởi Công ước Rotterdam và các chất phá hủy tầng ozon theo Nghị định thư Montreal.

Xu thế thay đổi các mô hình thương mại cũng đóng vai trò quan trọng trong việc sửa đổi lần này khi làm cho 43 phân nhóm bị xóa bỏ do mức độ trao đổi thương mại quá thấp, trong khi kết cấu của một số nhóm trong danh mục cần được điều chỉnh. Nói cách khác, các phân nhóm mới được tạo ra cho các sản phẩm đang được trao  đổi ngày càng nhiều trong thương mại quốc tế (như hoa huệ, cây nam việt quất sấy khô và nước cam việt quất…). Việc sửa đổi hướng đến các sản phẩm phổ biến còn nhiều tranh cãi. Do đó, phiên bản mới đã tập hợp mặt hàng dạng này vào một nhóm như các khăn vệ sinh (tấm lót) và bằng vệ sinh, tã và lớp lót tã dành cho trẻ sơ sinh, và các sản phẩm tương tự, bằng chất liệu bất kỳ được đưa vào trong một nhóm duy nhất (nhóm 96.19).

Với quan điểm HS 2012 phải hỗ trợ đắc lực cho việc thống kê thương mại nên phiên bản này sẽ có ảnh hưởng đến hoạt động thu thập số liệu thống kê vì một số mã được bổ sung, xóa và phân nhóm lại khi sửa đổi. Tại thời điểm này, khi mà thời gian HS 2012 có hiệu lực chỉ tính bằng tháng, WCO đang nỗ lực thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ và đúng hạn phiên bản HS mới trên toàn thế giới.

Phiên bản HS 2012 được thông qua vào tháng 6-2010 và đến tháng 11-2010, bảng đối chiếu phiên bản 2007 và 2012 đã được đưa lên trang web của WCO. Tháng 1-2011, tài liệu “Các nội dung sửa đổi của HS 2012” được phát hành. Tài liệu này giới thiệu tất cả các sửa đổi, bổ sung đã được chấp nhận theo Khuyến nghị tháng 6-2009.

Từ nay đến khi HS 2012 có hiệu lực, Ban Thư ký WCO đang tích cực làm việc để cập nhật các ấn phẩm liên quan như Chú giải Danh mục HS và Tuyển tập các ý kiến phân loại (sửa đổi năm 2011) sau khi được Ủy ban HS thông qua tại phiên họp lần thứ 47 (tháng 3/2011) và Hội đồng thông qua vào tháng 6/2011.

WCO đang xúc tiến tổ chức các hội thảo giới thiệu HS 2012 tại tất cả các khu vực trên thế giới để giúp các thành viên thuận lợi trong thực hiện tại quốc gia mình.

(Theo báo Hải quan)