Loading ...
THÔNG TIN
GIỚI THIỆU

Danh bạ điện thoại

TỔNG CỤC HẢI QUAN 

Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: (+8424) 39440833 (ext: 8613)

Email: webmaster@customs.gov.vn

 

CƠ QUAN TỔNG CỤC HẢI QUAN

(Các tổ chức hành chính thực hiện chức năng QLNN)

 

Văn phòng 

Địa chỉ: Tòa nhà Tổng cục Hải quan - Lô E3 - đường Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (024) 39 440 833 

FAX: (024) 39 440 636

Email: tongcuchaiquan@customs.gov.vn

Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại TPHồ Chí Minh: Điện thoại: (028) 38 220 810, FAX:(028) 38 243 056

 

Vụ Hợp tác quốc tế 

Địa chỉ: Tòa nhà Tổng cục Hải quan - Lô E3 - đường Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (024) 39 440 833, máy lẻ 8937

FAX: (024) 39 440 645

Email: vuhtqt@customs.gov.vn

 

Vụ Pháp chế

Địa chỉ: Tòa nhà Tổng cục Hải quan - Lô E3 - đường Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (024) 39 440 833, máy lẻ 8407

FAX: (024) 39 440 640

Email: vupc@customs.gov.vn

 

Vụ Thanh tra - Kiểm tra

Địa chỉ: Tòa nhà Tổng cục Hải quan - Lô E3 - đường Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (024) 39 440 833, máy lẻ 9308

FAX: (024) 39 440 635

Email: thanhtra@customs.gov.vn

 

Vụ Tổ chức cán bộ 

Địa chỉ: Tòa nhà Tổng cục Hải quan - Lô E3 - đường Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (024) 39 440 833, máy lẻ 9224

FAX: (024) 39 440 650

Email: vutccb@customs.gov.vn

 

Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan 

Địa chỉ: Tòa nhà Tổng cục Hải quan - Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (024) 39 440 833, máy lẻ 8619

FAX: (024) 39 440 631

Email: cuccntt@customs.gov.vn

 

Cục Thuế xuất nhập khẩu 

Địa chỉ: Tòa nhà Tổng cục Hải quan - Lô E3 - đường Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (024) 39 440 833, máy lẻ 8507

FAX: (024) 39 440 630

Email: cuctxnk@customs.gov.vn

 

Cục Điều tra chống buôn lậu 

Địa chỉ: Tòa nhà Tổng cục Hải quan - Lô E3 - đường Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại:(024) 39 440 833, máy lẻ 9824

FAX:(024) 39 440 633

Email: cucdtcbl@customs.gov.vn

 

Cục Giám sát quản lý về hải quan

Địa chỉ: Tòa nhà Tổng cục Hải quan - Lô E3 - đường Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (024) 39 440 833, máy lẻ 8825

FAX: (024) 39 440 620

Email: cucgsql@customs.gov.vn

 

Cục Kiểm tra sau thông quan 

Địa chỉ: Tòa nhà Tổng cục Hải quan - Lô E3 - đường Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (024) 39 440 833, máy lẻ 8297

FAX: (024) 39 440 641

Email: cucktstq@customs.gov.vn

 

Cục Tài vụ - Quản trị

Địa chỉ: Tòa nhà Tổng cục Hải quan - Lô E3 - đường Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (024) 39 440 833, máy lẻ 9460

FAX: (024) 39 440 618

Email: vutvqt@customs.gov.vn

 

Cục Kiểm định hải quan

Địa chỉ: 162 - Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: (024) 38 722 634

FAX: (024) 38 723 582

Email: ttptpl-mb@customs.gov.vn

 

Cục Quản lý rủi ro 

Địa chỉ: Tòa nhà Tổng cục Hải quan - Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ - Cầu giấy - Hà Nội

Điện thoại: (024) 39 440 833, máy lẻ 9640

FAX: (024) 39 440 644

Email: banqlrr@customs.gov.vn

 

Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan

Địa chỉ: Tòa nhà Tổng cục Hải quan - Lô E3 - Đường Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (024) 39 440 833, máy lẻ 8305

FAX: (024) 39 440 624

Email: bancchdh@customs.gov.vn

 

CƠ QUAN TỔNG CỤC HẢI QUAN

(Các tổ chức sự nghiệp)

 

Báo Hải quan

Địa chỉ: Tòa nhà Tổng cục Hải quan - Lô E3 - đường Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (024) 39 743 460

FAX: (024) 39 784 416

Website: baohaiquan.vn

 

Viện Nghiên cứu Hải quan

Địa chỉ: Tòa nhà Tổng cục Hải quan - Lô E3 - đường Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (024) 39 440 833

FAX: (024) 39 440 651

Email: viennchq@customs.gov.vn

 

Trường Hải quan Việt Nam

Địa chỉ:Km 10+395,Tỉnh lộ 379 Hưng Yên–Hà Nội, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Điện thoại: 02213585334

FAX: 02213585333   

Email: bbt@truonghaiquan.edu.vn

Website: truonghaiquan.edu.vn

 


DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn