Loading ...
DANH MỤC
HỎI / ĐÁP
TƯ VẤN HẢI QUAN TRỰC TUYẾN

Trước khi đặt câu hỏi , vui lòng tra cứu hoặc tìm kiếm các nội dung tương tự.
Để tìm kiếm, sử dụng chức năng tìm kiếm thông tin tư vấn tại hộp tìm kiếm ở bên trái trang web.

Cục Hải Quan trả lời vướng mắc của doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng... Để đặt câu hỏi và được trả lời các vướng mắc của doanh nghiệp hãy bấm vào đây . Những thắc mắc của cá nhân hay doanh nghiệp sẽ được Cục Hải quan tư vấn trong thời gian ngắn nhất có thể. Nội dung tư vấn chỉ có tính tham khảo, đề nghị cá nhân/doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với các đơn vị Hải quan (nơi dự kiến làm thủ tục) để được hướng dẫn chi tiết.

Cảm ơn câu hỏi của bạn.

Nội dung chi tiết câu hỏi và Giải đáp

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GỬI CÂU HỎI
Người gửi: UBND thành phố Hội An
Email: nguyenbichlehqqna@gmail.com
Công ty / Đơn vị: Bà/Cô
Địa chỉ: Hội AN
Số điện thoại: 0935008936
CÂU HỎI TƯ VẤN
Lĩnh vực : Tư vấn Hải quan
Ngày gửi: 11/09/2017
Câu hỏi: Hướng dẫn thủ tục hải quan tiếp nhận Châu ấn thuyền được chuyển từ Nhật Bản sang thành phố Hội An chuẩn bị tổ chức các sự kiện, hoạt động trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam tại tỉnh Quảng Nam
Nội dung hỏi chi tiết: Đề nghị Quý Cục Hướng dẫn thủ tục hải quan tiếp nhận Châu ấn thuyền được chuyển từ Nhật Bản sang thành phố Hội An chuẩn bị tổ chức các sự kiện, hoạt động trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam tại tỉnh Quảng Nam
TRẢ LỜI TƯ VẤN
Người trả lời: nghiepvu.hqqna@customs.gov.vn
Ngày trả lời: 11/09/2017
Nội dung trả lời:

 Thực hiện Kế hoạch số 3678/KH-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chuẩn bị tổ chức các sự kiện, hoạt động trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam tại tỉnh Quảng Nam, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam thực hiện tham mưu hướng dẫn theo phân công tại điểm 10 về thủ tục tiếp nhận Châu ấn thuyền được chuyển từ Nhật Bản sang thành phố Hội An, do nội dung việc nhận Châu ấn thuyền chưa rõ do đó đơn vị hướng dẫn việc thực hiện TTHQ như sau:

I. Trường hợp 1: Châu ấn thuyền được chuyển từ Nhật Bản sang thành phố Hội An để phục vụ tham quan, triễn lãm, biểu diễn văn hóa nghệ thuật sau đó được chuyển trả lại Nhật Bản:

Châu ấn thuyền được chuyển từ Nhật Bản sang thành phố Hội An thuộc trường hợp Hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định bao gồm: Hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, giáo dục, thi đấu thể thao, biểu diễn văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, khám chữa bệnh, nghiên cứu và phát triển sản phẩm...

Thủ tục Hải quan được thực hiện cụ thể như sau: Căn cứ Điều 54 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan thì đề nghị cơ quan chủ trì tổ chức xác định các nội dung cụ thể dưới đây để làm thủ tục hải quan tạm nhập/tái xuất đối với CHÂU ẤN THUYỀN được gửi từ Nhật Bản sang thành phố Hội An:

1. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất:

a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;

Trường hợp thực hiện khai trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 25 Nghị định này, người khai hải quan phải nộp 02 bản chính tờ khai hải quan;

b) Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt (trừ trường hợp hàng hóa do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 01 bản chụp;

c) Văn bản về việc tham gia các công việc (Hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, giáo dục, thi đấu thể thao, biểu diễn văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, khám chữa bệnh, nghiên cứu và phát triển sản phẩm...): 01 bản chụp;

d) Giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.

2. Địa điểm làm thủ tục hải quan: Thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.

3. Thời hạn tạm nhập - tái xuất: phải đăng ký với cơ quan hải quan.

4. Thủ tục hải quan:thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III Nghị định 08/2015/NĐ-CP (Thủ tục hải quan đối vói hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu)

II. Trường hợp 2: Châu ấn thuyền được chuyển từ Nhật Bản sang thành phố Hội An để tặng cho tỉnh Quảng Nam:

1. Về chính sách mặt hàng:Căn cứ quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và các văn bản có liên quan thì mô hình Châu ấn thuyền không thuộc hàng hóa cấm nhập khẩu và thuộc loại nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Về hồ sơ hải quan: Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Về chính sách thuế:Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và khoản 1, khoản 2Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu và đơn vị tiếp nhận là đơn vị được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thì thuộc đối tượng được Bộ Tài chính xem xét, quyết định miễn thuế.

4. Thủ tục hải quan:thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III Nghị định 08/2015/NĐ-CP (Thủ tục hải quan đối vói hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu)

5. Địa điểm làm thủ tục hải quan: Thực hiện tại Chi cục Hải quan do đơn vị lựa chọn

 
TẬP TIN ĐÍNH KÈM:

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn