Loading ...
DANH MỤC
HỎI / ĐÁP
TƯ VẤN HẢI QUAN TRỰC TUYẾN

Trước khi đặt câu hỏi , vui lòng tra cứu hoặc tìm kiếm các nội dung tương tự.
Để tìm kiếm, sử dụng chức năng tìm kiếm thông tin tư vấn tại hộp tìm kiếm ở bên trái trang web.

Cục Hải Quan trả lời vướng mắc của doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng... Để đặt câu hỏi và được trả lời các vướng mắc của doanh nghiệp hãy bấm vào đây . Những thắc mắc của cá nhân hay doanh nghiệp sẽ được Cục Hải quan tư vấn trong thời gian ngắn nhất có thể. Nội dung tư vấn chỉ có tính tham khảo, đề nghị cá nhân/doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với các đơn vị Hải quan (nơi dự kiến làm thủ tục) để được hướng dẫn chi tiết.

Cảm ơn câu hỏi của bạn.

Nội dung chi tiết câu hỏi và Giải đáp

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GỬI CÂU HỎI
Người gửi: Công ty TNHH M&H Industry Việt Nam
Email: a
Công ty / Đơn vị: Công ty TNHH M&H Industry Việt Nam
Địa chỉ: Lô 18, KCN Điện Nam Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại: 1
CÂU HỎI TƯ VẤN
Lĩnh vực : Thuế
Ngày gửi: 30/11/2016
Câu hỏi: Vướng mắc của DNCX
Nội dung hỏi chi tiết: Vướng mắc của DNCX
TRẢ LỜI TƯ VẤN
Người trả lời: nghiepvu.hqqna@customs.gov.vn
Ngày trả lời: 30/11/2016
Nội dung trả lời:

1. Trường hợp Doanh nghiệp chế xuất (DNCX) có nhu cầu mở rộng kinh doanh buôn bán trong thị trường nội địa: Đề nghị DN thực hiện theo quy định hướng dẫn tại Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 22/4/2013 của Bộ Công thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

          2. Về vấn đề Doanh nghiệp chế xuất (DNCX) bán hàng cho Doanh nghiệp (DN) nội địa

- Căn cứ Điểm c Khoản 3 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác không phải là đối tượng chịu thuế. Do vậy trường hợp Công ty là DNCX thì hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu sản xuất của Công ty thuộc đối tượng không chịu thuế.

Đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ sản xuất sản phẩm xuất khẩu của DNCX phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng mục đích sản xuất trừ một số trường hợp DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan quy định tại Khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BCT ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ khoản 5 Điều 1 Nghị định 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Điều 21 của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế thì DNCX được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại.

Về thủ tục Hải quan đối với hàng hóa mua, bán giữa DNCX với Doanh nghiệp nội địa: DNCX và doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng quy định tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

3. Trường hợp DNCX nhận gia công cho DN nội địa

Trường hợp DNCX nhận gia công cho DN nội địa thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 76 Thông tư số 38/2015/TT-BCT ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính theo đó Doanh nghiệp nội địa sẽ thực hiện thủ tục hải quan theo quy định về đặt gia công hàng hóa tại nước ngoài. Đề nghị doanh nghiệp nội địa liên hệ Chi cục Hải quan nơi quản lý hoạt động gia công để được hướng dẫn chi tiết.

4.  Một số vấn đề khác

- Doanh nghiệp thực hiện hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu phải thực hiện thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và sản phẩm xuất khẩu theo quy định tại Điều 56 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Việc lưu giữ, theo dõi hàng hóa trong kho do doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm và phù hợp với quy định hiện hành.

- Về định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 55 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về tính chính xác của định mức sử dụng, định mức tiêu hao, tỷ lệ hao hụt và sử dụng định mức vào đúng mục đích gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- DNCX thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị và hàng hóa xuất khẩu cho cơ quan Hải quan theo quy định tại Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam có ý kiến để Công ty TNHH M&H Industry Việt Nam  biết, thực hiện
TẬP TIN ĐÍNH KÈM:

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn