Loading ...
DANH MỤC
HỎI / ĐÁP
TƯ VẤN HẢI QUAN TRỰC TUYẾN

Trước khi đặt câu hỏi , vui lòng tra cứu hoặc tìm kiếm các nội dung tương tự.
Để tìm kiếm, sử dụng chức năng tìm kiếm thông tin tư vấn tại hộp tìm kiếm ở bên trái trang web.

Cục Hải Quan trả lời vướng mắc của doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng... Để đặt câu hỏi và được trả lời các vướng mắc của doanh nghiệp hãy bấm vào đây . Những thắc mắc của cá nhân hay doanh nghiệp sẽ được Cục Hải quan tư vấn trong thời gian ngắn nhất có thể. Nội dung tư vấn chỉ có tính tham khảo, đề nghị cá nhân/doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với các đơn vị Hải quan (nơi dự kiến làm thủ tục) để được hướng dẫn chi tiết.

Cảm ơn câu hỏi của bạn.

Nội dung chi tiết câu hỏi và Giải đáp

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GỬI CÂU HỎI
Người gửi: Công ty Cổ phần Gami Hội An
Email: a
Công ty / Đơn vị: Công ty Cổ phần Gami Hội An
Địa chỉ: Số 128 Đỗ Đăng Tuyển, Phường Cẩm Châu, thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại: 1
CÂU HỎI TƯ VẤN
Lĩnh vực : Thuế
Ngày gửi: 30/11/2016
Câu hỏi: Ưu đãi đầu tư về thuế nhập khẩu
Nội dung hỏi chi tiết: Ưu đãi đầu tư về thuế nhập khẩu
TRẢ LỜI TƯ VẤN
Người trả lời: nghiepvu.hqqna@customs.gov.vn
Ngày trả lời: 30/11/2016
Nội dung trả lời:

Chính sách ưu đãi đầu tư của dự án, cụ thể là ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11; Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ;  Khoản 7 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm: Thiết bị, máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được; nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, khuôn mẫu phụ kiện đi kèm.

- Căn cứ điểm 9 khoản IV mục A phụ lục I về danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư được ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì hạng mục đầu tư rạp hát thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư được ưu đãi về thuế nhập khẩu.

 Trong quá trình xây dựng dự án đề nghị công ty bổ sung chi tiết hàng hóa nhập khẩu để làm cơ sở xác định miễn thuế đối với hạng mục nêu trên.

- Về hồ sơ, thủ tục miễn thuế:  Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 104 và 105 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

          Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam có ý kiến để Công ty Cổ phần Gami Hội An biết, thực hiện.
TẬP TIN ĐÍNH KÈM:

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn