Loading ...
DANH MỤC
HỎI / ĐÁP
TƯ VẤN HẢI QUAN TRỰC TUYẾN

Trước khi đặt câu hỏi , vui lòng tra cứu hoặc tìm kiếm các nội dung tương tự.
Để tìm kiếm, sử dụng chức năng tìm kiếm thông tin tư vấn tại hộp tìm kiếm ở bên trái trang web.

Cục Hải Quan trả lời vướng mắc của doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, quá cảnh, chuyển cảng... Để đặt câu hỏi và được trả lời các vướng mắc của doanh nghiệp hãy bấm vào đây . Những thắc mắc của cá nhân hay doanh nghiệp sẽ được Cục Hải quan tư vấn trong thời gian ngắn nhất có thể. Nội dung tư vấn chỉ có tính tham khảo, đề nghị cá nhân/doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với các đơn vị Hải quan (nơi dự kiến làm thủ tục) để được hướng dẫn chi tiết.

Cảm ơn câu hỏi của bạn.

Nội dung chi tiết câu hỏi và Giải đáp

THÔNG TIN ĐƠN VỊ GỬI CÂU HỎI
Người gửi: CÔNG TY TNHH PREMO VIỆT NAM
Email: PREMO@gmail.com
Công ty / Đơn vị: CÔNG TY TNHH PREMO VIỆT NAM
Địa chỉ: KCN Điện Nam- Điện Ngọc
Số điện thoại: 00987300322
CÂU HỎI TƯ VẤN
Lĩnh vực : Tư vấn Hải quan
Ngày gửi: 09/03/2018
Câu hỏi: Thủ tục bán (xuất khẩu) sản phẩm của DNCX cho DN nội địa
Nội dung hỏi chi tiết: 1. Công ty chúng tôi có được bán (xuất khẩu) sản phẩm cho Doanh nghiệp nội địa hay không? (Nguyên phụ liệu dùng sản xuất được công ty chúng tôi nhập khẩu từ nước ngoài và nhập khẩu tại chỗ từ nội địa) 2. Nếu được, công ty chúng tôi cần chuẩn bị các chứng từ gì, có phải nộp các loại thuế XNK và VAT hay không? 3. Doanh nghiệp nội địa khi mua hàng của công ty chúng tôi cần làm các thủ tục gì? Các khoản thuế mà doanh nghiệp nội địa phải nộp. Sản phẩm công ty dự kiến bán (xuất khẩu) là Cuộn cảm, HS: 85045010
TRẢ LỜI TƯ VẤN
Người trả lời: nghiepvu.hqqna@customs.gov.vn
Ngày trả lời: 09/03/2018
Nội dung trả lời:

 

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất nhập khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan và các cơ quan có liên quan đối với  hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất khẩu, nhập khẩu; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”.

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối trong hạn ngạch thuế quan nhưng được thay đổi về đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối trong hạn ngạch thuế quan theo quy định của pháp luật thì thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới.

Thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.”

Căn cứ khoản 5 Điều 1 Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế quy định: “Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại. Tại thời điểm bán, thanh lý vào thì trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu, hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản”.

Căn cứ khoản 2 Điều 22 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: “Trường hợp sản phẩm được sản xuất, tái chế, lắp ráp tại các khu phi thuế quan có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu vào thị trường trong nước phải nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế suất, trị giá tính thuế của mặt hàng nhập khẩu vào nội địa Việt Nam.”

Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định: “Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế, xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, xét miễn thuế; áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu vafhangf hóa tạm nhập- tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mời trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.”

Căn cứ các quy định nêu trên:

-     Trường hợp DNCX đáp ứng điều kiện của khu phi thuế quan theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài để sản xuất sản phẩm (thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu), sau đó DNCX bán sản phẩm cho doanh nghiệp nội địa thì DNCX và doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục hải quan như đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, doanh nghiệp nội địa phải nộp thuế nhập khẩu đối với sản phẩm mua của DNCX theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

-     Trường hợp DNCX không đáp ứng điều kiện của khu phi thuế quan theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài để sản xuất xuất khẩu (đăng ký tờ khai theo loại hình SXXK) được miễn thuế nhập khẩu. Sau đó, DNXC không xuất khẩu sản phẩm mà bán sản phẩm cho doanh nghiệp trong nước thì được xác định là thay đổi mục đích đã được miễn thuế, DNCX phải nộp thuế theo quy định tạ khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, khoản 2 Điều 8 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.
TẬP TIN ĐÍNH KÈM:

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn