Loading ...
DANH MỤC VĂN BẢN
VĂN BẢN PHÁP QUY
Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu / Tóm tắt
01/2015/NĐ-CP 02/01/2015 Nghị định quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan hải quan với các cơ quan nhà nước hữu quan, Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
01/2015/NĐ-CP 02/01/2015 Nghị định quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan hải quan với các cơ quan nhà nước hữu quan, Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
08/2015/NĐ-CP 21/01/2015 Nghị định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát Hải quan
10/2015/TT-BTC 29/01/2015 Linh kiện được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm kể từ ngày dự án bắt đầu sản xuất, lắp ráp phải là các chi tiết điện tử, chi tiết bán dẫn, chi tiết cơ khi nhập khẩu để lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm và phải thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo như: Hệ thống chụp mạch; máy siêu âm, máy siêu âm doppler xuyên sọ; máy theo dõi sản khoa; hệ thống nội soi chẩn đoán; máy đo lưu huyết não; máy thở và hệ thống nội soi phẫu thuật...
38/2015/TT-BTC 25/03/2015 Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
39/2015/TT-BTC 25/03/2015 Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa XK, NK
182/2015/TT-BTC 16/11/2015 Ban hành biểu thuế XNK có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 thay thế Thông tư 164/2013/TT-BTC
Nghị định 12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị đinh về thuế
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP 24/04/2015 Nghị đinh quản lý chất thải và phế liệu
2770/QĐ-BTC 25/12/2015 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định về việc Công bố bộ thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính thay thế/ thủ tục hành chính bãi bỏ/ thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
191/2015/TT-BTC 24/11/2015 Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế
13/2015/TT-BGTVT 21/04/2015 Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
13/2015/TT-BGTVT 21/04/2015 Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
13/2015/TT-BGTVT 21/04/2015 Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
23/2015/TT-BKHCN 13/11/2015 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
23/2015/TT-BKHCN 13/11/2015 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng


Tổng số: 17  văn bản Trang : / 1 trang
DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn