Loading ...
DANH MỤC VĂN BẢN
VĂN BẢN PHÁP QUY
Số hiệu: 193/2009/TT-BTC
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 01/10/2009
Ngày hiệu lực:
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Trích yếu / Tóm tắt: Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2007/NĐ-CPTẬP TIN ĐÍNH KÈM:
Thông tư 193.doc
Biểu mẫu đính kèm Thông tư 193.doc
DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn