Loading ...
DANH MỤC VĂN BẢN
VĂN BẢN PHÁP QUY
Số hiệu: 4334/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 01/07/2019
Ngày hiệu lực: 01/07/2019
Người ký: Mai Xuân Thành
Trích yếu / Tóm tắt: Yêu cầu nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan.TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
CV4334_2019_TCHQ_GSQL.pdf
DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn