Loading ...
DANH MỤC VĂN BẢN
VĂN BẢN PHÁP QUY
Số hiệu: 09/2019/TT-BTC
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 15/02/2019
Ngày hiệu lực: 01/04/2019
Người ký: Vũ Thị Mai
Trích yếu / Tóm tắt: Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt NamTẬP TIN ĐÍNH KÈM:
TT09BTC2019.PDF
DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn