Loading ...
DANH MỤC VĂN BẢN
VĂN BẢN PHÁP QUY
Số hiệu: 59/2018/NĐ-CP
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 20/04/2018
Ngày hiệu lực: 05/06/2018
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu / Tóm tắt: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
59.signed.pdf
DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0235 222 5555 - Fax: 0235 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn