Loading ...
DANH MỤC VĂN BẢN
VĂN BẢN PHÁP QUY
Số hiệu: 08/2017/TT-BNV
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ và ngang Bộ
Ngày ban hành: 27/10/2017
Ngày hiệu lực: 27/10/2017
Người ký: Lê Vĩnh Tân
Trích yếu / Tóm tắt: Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Luật thi đua, khen thưởngTẬP TIN ĐÍNH KÈM:
129160_5135.tif
DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0235 222 5555 - Fax: 0235 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn