Loading ...
DANH MỤC VĂN BẢN
VĂN BẢN PHÁP QUY
Số hiệu: 1904/QĐ-BTC
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 10/08/2009
Ngày hiệu lực:
Người ký:
Trích yếu / Tóm tắt: Danh mục và nội dung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hải quan được ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/08/2009 của Bộ Tài ChínhTẬP TIN ĐÍNH KÈM:
Đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế.doc
Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh, thành phố.doc
Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp.doc
Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở đơn vị được kiểm tra.doc
Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Tổng cục Hải quan.doc
Người khai Hải quan trì hoãn xác định trị giá tính thuế.doc
Quy định riêng cho các phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức ở khu vực biên giới thường xuyên qua lại khu vực biên giới.doc
Quy định tạm thời việc tin học hóa khai hải quan đối với dầu thô xuất khẩu.doc
Thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa.doc
Thông báo nợ thuế và tiền phạt chậm nộp thuế.doc
Thu nộp tiền thuế vào tài khoản tạm thu.doc
Thủ tục đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử.doc
Thủ tục đăng ký, điều chỉnh, kiểm tra định mức đối với hàng hoá gia công cho thương nhân nước ngoài.doc
Thủ tục đăng ký, điều chỉnh, kiểm tra định mức nguyên liệu vật tư, và đăng ký sản phẩm xuất khẩu.doc
Thủ tục đăng ký, kiểm tra định mức nguyên liệu đặt gia công ở nước ngoài.doc
Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp kho CFS.doc
Thủ tục gia hạn nộp thuế theo Điều 24 Nghị định 83.doc
Thủ tục gia hạn nộp thuế theo Điều 24 Nghị định 82.doc
Thủ tục gia hạn nộp thuế theo Điều 24 Nghị định 81.doc
Thủ tục đối với trường hợp sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu bán cho doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu.doc
Thủ tục di chuyển.doc
Thủ tục gia hạn nộp thuế theo Điều 24 Nghị định 85.doc
Thủ tục gia hạn thời hạn giám sát đối với các đối tượng quyền Sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ tại Việt Na1.doc
Thủ tục gia hạn thời hạn giám sát đối với các đối tượng quyền Sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ tại Việt Nam (tại Chi Cục Hải quan).doc
Thủ tục gia hạn thời hạn giám sát đối với các đối tượng quyền Sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ tại Việt Nam.doc
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần một đối với quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan tại Chi Cục hải quan.doc
Thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan (cấp Cục giải quyết khiếu nại lần hai).doc
Thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan (cấp Cục giải quyết khiếu nại lần đầu).doc
Thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan (cấp Tổng cục giải quyết khiếu nại lần đầu).doc
Thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan (cấp Tổng cục giải quyết khiếu nại lần hai).doc
Thủ tục hải quan điện tử chuyển cửa khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu.doc
Thủ tục hải quan điện tử bảo đảm đối với hình thức bảo đảm riêng.doc
Thủ tục hải quan điện tử bảo đảm đối với hình thức bảo đảm chung.doc
Thủ tục hải quan chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa đưa vào kho ngoại quan.doc
Thủ tục hải quan chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa đưa ra kho ngoại quan.doc
Thủ tục thành lập kho ngoại quan.doc
Thủ tục thay tờ khai hải quan.doc
Thủ tục thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hoá hoặc (và) phạm vi yêu cầu bảo hộ tại Tổng cục hải quan.doc
Thủ tục xác nhận thực xuất hàng hóa xuất khẩu.doc
Thủ tục xoá nợ tiền thuế, tiền phạt (theo quy định tại Điều 65 Luật Quản lý thuế)..doc
Thủ tục xuất khẩu kim cương thô.doc
Xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.doc
Xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (trường hợp xác nhận để doanh nghiệp bổ sung hồ sơ giải thể phá sản; trường hợp xác nhận nghĩa vụ số thuế đã nộp NSNN).doc
Thủ tục hải quan chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa đưa vào kho ngoại quan.doc
Thủ tục hải quan điện tử bảo đảm đối với hình thức bảo đảm chung.doc
Thủ tục hải quan điện tử bảo đảm đối với hình thức bảo đảm riêng.doc
Thủ tục hải quan điện tử chuyển cửa khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu.doc
Thủ tục hải quan điện tử chuyển cửa khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu.doc
Thủ tục hải quan điện tử chuyển cửa khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu.doc
Thủ tục hải quan điện tử đăng ký công nhận thương nhân ưu tiên đặc biệt.doc
Thủ tục thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hoá hoặc (và) phạm vi yêu cầu bảo hộ tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố.doc
Thủ tục thuế điện tử.doc
Thủ tục hải quan điện tử đăng ký điều chỉnh định mức, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu vật tư cho sản phẩm xuất khẩu.doc
Thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu.doc
Thủ tục hải quan điện tử đăng ký hợp đồng đối với hàng hoá đặt gia công ở nước ngoài.doc
Thủ tục xác nhận trước xuất xứ hàng hóa.doc
Thủ tục xem hàng trước khi khai hải quan.doc
Thủ tục hải quan điện tử đăng ký hợp đồng gia công đối với hàng hoá đặt gia công ở nước ngoài.doc
Thủ tục xoá nợ tiền thuế.doc
Thủ tục hải quan điện tử đăng ký, điều chỉnh định mức, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư cho sản phẩm xuất ra khỏi doanh nghiệp chế xuất.doc
Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu đặt gia công ở nước ngoài.doc
Thủ tục hải quan điện tử đăng ký, điều chỉnh, kiểm tra định mức đặt gia công tại nước ngoài.doc
Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài.doc
Thủ tục hải quan điện tử đăng ký, sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hoá nhập vào doanh nghiệp chế xuất (DNCX), danh mục hàng hoá xuất ra khỏi DNCX.doc
Tư vấn cho công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính hải quan và vướng mắc trong thủ tục hải quan.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng gia công đã xuất khẩu bị trả lại để sửa chữa, tái chế.doc
Xét giảm thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu bị hư hỏng.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại – tái nhập hàng trả lại để tiêu huỷ.doc
Xét miễn thuế đối với trường hợp các trường hợp miễn thuế hàng quà biếu, quà tặng, hàng mẫu nằm trong định mức miễn thuế....doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại – tái nhập hàng trả lại để tiêu thụ nội địa.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại (tạm nhập để tái chế) - xử lý sản phẩm tái chế hết thời hạn tái chế vẫn chưa tái xuất.doc
Xét miễn thuế đối với trường hợp hàng quà biếu tặng có trị giá trên 30 triệu đồng tặng cho cơ quan hành chính sự nghiệp.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại (tạm nhập để tái chế).doc
Xét thời hạn nộp thuế (ân hạn nộp thuế)..doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa từ doanh nghiệp chế xuất này sang doanh nghiệp chế xuất khác (trong hoặc ngoài khu chế xuất).doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa từ nội địa vào doanh nghiệp chế xuất.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng phải xuất trả.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với hang hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện các dự án đầu tư.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng cho hợp đồng gia công.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với phương tiện vận tải chuyển cảng tại cảng đến- trường hợp cá nhân, tổ chức là hãng hàng không, hãng tàu.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với phương tiện vận tải chuyển cảng tại cảng đến- trường hợp tổ chức, cá nhân là đại lý giao nhận.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với phương tiện vận tải chuyển cảng tại cảng đi- trường hợp tổ chức cá nhân là đại lý hãng tàu, đại lý hãng hàng không.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với phương tiện vận tải chuyển cảng tại cảng đi- trường hợp tổ chức, cá nhân là đại lý giao nhận.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với phương tiện vận tải đường biển quá cảnh tại cảng nhập cảnh.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với phương tiện vận tải đường biển quá cảnh tại cảng xuất cảnh.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay nhập cảnh trường hợp cá nhân tổ chức là đại lý giao nhận.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay nhập cảnh trường hợp tổ chức cá nhân là hãng hàng không.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay xuất cảnh đối với tổ chức, cá nhân là hãng hàng không.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay xuất cảnh trường hợp tổ chức, cá nhân là đại lý giao nhận.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh trường hợp tổ chức cá nhân là đại lý giao nhận.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh trường hợp tổ chức cá nhân là đại lý hãng tàu.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển xuất cảnh trường hợp tổ chức cá nhân là đại lý hãng tàu.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển xuất cảnh trường hợp tổ chức, cá nhân là đại lý giao nhận.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với thương nhân ưu tiên đặc biệt.doc
Thủ tục hải quan điện tử kiểm tra sau thông quan.doc
Thủ tục hải quan điện tử nhận sản phẩm gia công thay tiền gia công- Trường hợp sản phẩm gia công nhập khẩu tại chỗ.doc
Thủ tục hải quan điện tử nhận sản phẩm gia công thay tiền gia công- trường hợp sản phẩm gia công xuất khẩu tại chỗ.doc
Thủ tục hải quan điện tử nhập khẩu máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng gia công.doc
Thủ tục hải quan điện tử nhập khẩu nguyên liệu vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu.doc
Thủ tục hải quan điện tử nhập khẩu nguyên liệu vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu.doc
Thủ tục hải quan điện tử nhập khẩu nguyên liệu, vật tư gia công.doc
Thủ tục hải quan điện tử nhập khẩu sản phẩm gia công đặt gia công tại nước ngoài.doc
Thủ tục thanh lý hàng hoá trong kho ngoại quan.doc
Thủ tục hải quan điện tử ra quyết định trước.doc
Thủ tục hải quan điện tử tái xuất hàng đã tái chế đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại.doc
Thủ tục hải quan điện tử thanh khoản hợp đồng đặt gia công tại nước ngoài.doc
Thủ tục hải quan điện tử thanh khoản hợp đồng gia công cho doanh nghiệp nước ngoài.doc
Thủ tục hải quan điện tử thanh khoản và kiểm tra hàng tồn kho đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất.doc
Thủ tục hải quan điện tử thanh lý hàng hoá là tài sản cố định (TSCĐ) và nộp thuế theo quy định.doc
Thủ tục thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa.doc
Thủ tục hải quan điện tử thu hồi giấy công nhận thương nhân ưu tiên đặc biệt.doc
Thủ tục hải quan điện tử tiêu hủy phế liệu, phế phẩm.doc
Thủ tục hải quan điện tử xuất khẩu ,nhập khẩu tại chỗ đối với sản phẩm gia công.doc
Thủ tục hải quan điện tử xuất khẩu nguyên liệu để đặt gia công ở nước ngoài.doc
Thủ tục hải quan điện tử xuất khẩu sản phẩm đối với nguyên, vật tư tự cung ứng để sản xuất hàng xuất khẩu.doc
Thủ tục hải quan đối với tái xuất xăng, dầu cho tàu bay.doc
Thủ tục hải quan điện tử xuất khẩu sản phẩm gia công ra nước ngoài.doc
Thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh quốc tế kết hợp vận chuyển nội địa, tàu bay vận chuyển nội địa kết hợp vận chuyển hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu..doc
Thủ tục hải quan điện tử xuất khẩu sản phẩm.doc
Thủ tục hải quan đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng.doc
Thủ tục hải quan điện tử xuất trả nguyên vật liệu, vật tư gia công ra nước ngoài trong thời hạn thực hiện hợp đồng gia công do thay đổi mẫu mã gia công hoặc lý do khác.doc
Thủ tục hải quan đối với tàu biển chuyển cảng.doc
Thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.doc
Thủ tục hải quan đối với tàu biển nhập cảnh.doc
Thủ tục hải quan đối với tàu biển quá cảnh.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng bán tại cửa hàng miễn thuế, nhưng chuyển sang tái xuất.doc
Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cảng.doc
Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế nhập cảnh bằng đường sắt.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế, nhưng được đưa vào bán ở thị trường nội địa..doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá của người xuất cảnh, nhập cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh qua biên giới..doc
Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế xuất cảnh bằng đường sắt.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa ra kho CFS.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào kho CFS.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu; phương tiện vận tải nhập cảnh, xuất cảnh quá cảnh qua khu phi thuế quan.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, ra kho bảo thuế.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá là máy móc thiết bị tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập phục vụ thi công công trình, dự án đầu tư, tài sản cho thuê, đi thuê.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế và hàng hóa sản xuất tại việt nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế.doc
Thủ tục hải quan đối với hang hoá nhập khẩu không nhằm mục đich thương mại.doc
Thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế xuất cảnh bằng đường sắt.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư.doc
Thủ tục hải quan đối với việc tạm nhập, tạm xuất các phương tiện chứa hàng hoá theo phương thức quay vòng.doc
Thủ tục hải quan đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại.doc
Thủ tục hải quan nhập khẩu, tạm nhập xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập dự hội chợ triển lãm thực hiện theo quy định đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.doc
Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập khẩu.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài.doc
Thủ tục hoàn thuế đối với các trường hợp được xét hoàn thuế theo Thông tư số 79.doc
Thủ tục huỷ tờ khai hải quan.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ kho ngoại quan đưa vào nội địa.doc
Thủ tục kéo dài thời hạn nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.doc
Thủ tục khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo Điều 34 Luật Quản lý thuế.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan.doc
Thủ tục khai nộp bổ sung tiền thuế thiếu trong trường hợp không đủ điều kiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo Điều 34 Luật Quản lý thuế.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá vận chuyển từ Kho ngoại quan này sang kho ngoại quan khác trên lãnh thổ Việt Nam.doc
Thủ tục kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan.doc
Thủ tục kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan..doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức.doc
Thủ tục lấy mẫu, lưu mẫu, lưu ảnh hàng hoá nhập khẩu.doc
Thủ tục nhập khẩu kim cương thô.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu.doc
Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công cho thương nhân nước ngoài.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu không nhằm mục đich thương mại.doc
Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩuThủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu.doc
Thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công cho thương nhân nước ngoài.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại.doc
Thủ tục nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất.doc
Thủ tục sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần.doc
Thủ tục sửa chữa, điều chỉnh bản khai hàng hoá (cargo declaration).doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ các yêu cầu khẩn cấp; hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.doc
Thủ tục tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu liên quan đến Sở hữu trí tuệ tại Chi cục Hải quan.doc
Thủ tục thanh khoản hàng hóa nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới.doc
Thủ tục thanh khoản hợp đồng đặt gia công ở nước ngoài.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ.doc
Thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ.doc
Thủ tục thanh khoản tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu.doc
Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra thực tế hàng hoá xuất khẩu.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh.doc
Thủ tục hải quan đối với hành lý ký gửi bị từ bỏ, thất lạc, nhầm lẫn tại sân bay quốc tế.doc
Thủ tục hải quan đối với hành lý xách tay, ký gửi cùng chuyến và không cùng chuyến của người nhập cảnh đường hàng không.doc
Thủ tục hải quan đối với hành lý xách tay, ký gửi cùng chuyến và không cùng chuyến của người xuất cảnh đường hàng không.doc
Thủ tục hải quan đối với hoạt động mua bán hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu.doc
Thủ tục hải quan đối với linh kiện, phụ tùng tạm nhập để sửa chữa tàu biển, tàu bay theo hợp đồng ký giữa chủ tàu nước ngoài với nhà máy sửa chữa tại Việt Nam.doc
Thủ tục hải quan đối với linh kiện, phụ tùng tạm nhập không có hợp đồng để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài.doc
Thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm xuất, tạm nhập có thời hạn.doc
Thủ tục hải quan đối với mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới.doc
Thủ tục hải quan đối với ngoại hối, kim khí quý, đá quý, tiền Việt Nam xuất khẩu, nhập khẩu mang theo người xuất cảnh, nhập cảnh.doc
Thủ tục hải quan đối với nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu.doc
Thủ tục hải quan đối với nhập khẩu tạm nhập xăng dầu.doc
Thủ tục hải quan đối với ô tô nước ngoài khi nhập cảnh (tạm nhập) với mục đich thương mại.doc
Thủ tục hải quan đối vối ôtô nước ngoài khi xuất cảnh (tái xuất) với mục đich thương mại.doc
Thủ tục hải quan đối với ôtô Việt Nam khi xuất cảnh (tạm xuất), nhập cảnh (tái nhập) với mục đich thương mại.doc
Thủ tục hải quan đối vối ôtô xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới không nhằm mục đich thương mại.doc
Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải thô sơ.doc
Thủ tục hải quan đối với tài sản di chuyển xuất khẩu, nhập khẩu.doc
Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa từ doanh nghiệp chế xuất vào nội địa.doc
Thủ tục hải quan điện tử đăng ký, sửa đổi, bổ sung các danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; danh mục sản phẩm xuất khẩu.doc
Thủ tục hải quan điện tử hủy nguyên vật liệu, sản phẩm, phế liệu, phế phẩm.doc
Thủ tục hải quan điện tử quản lý hàng tái xuất.doc
Thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ nội địa đưa vào kho ngoại quan.doc
DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn