Loading ...
DANH MỤC VĂN BẢN
VĂN BẢN PHÁP QUY
Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu / Tóm tắt
814/QĐ-BTC 03/06/2020 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính
710/QĐ-BTC 08/05/2020 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
2404/TCHQ-CNTT 15/04/2020 Triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Quyết định 1459/QĐ-BTC 21/08/2018 VB 1459/QĐ-BTC Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
26/QĐ-BTC 08/01/2018 Quyết định số 26/QĐ-BTC ngày 08/01/2018 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
2413/QĐ-BTC 23/11/2017 Ban hành Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế
3205/QĐ-TCHQ 29/09/2017 VB 3205/QĐ-TCHQ Ban hành Đề án quản trị Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Hải quan giai đoạn 2016-2020
1543/QĐ-TCHQ 11/05/2017 Quyết định về việc Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi đối với Quảng lý hàng hóa tại cảng hàng không
1059/QĐ-TCHQ 29/03/2017 Quyết định về việc Quy định tạm thời về ddinhjdangj thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi đối với Quảng lý hàng hóa tại cảng biển
2151/QĐ-TCHQ 27/06/2017 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2017 của Tổng cục Hải quan
4098/KH-TCHQ 21/06/2017 Kế hoạch chuẩn bị triển khai đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không.
1527/HQQNa-NV 30/12/2016 triền khai dịch vụ công trực tuyến
2628/QĐ-BTC 09/12/2016 Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
1842/QĐ-BTC 30/07/2014 Quyết định công bố TTHC mới/ TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
225/QĐ-TCHQ 09/02/2011 Về việc ban hành "Tuyên ngôn phục vụ khách hàng"
1904/QĐ-BTC 10/08/2009 Danh mục và nội dung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hải quan được ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/08/2009 của Bộ Tài Chính


Tổng số: 16  văn bản Trang : / 1 trang
DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn