Loading ...
DANH MỤC VĂN BẢN
VĂN BẢN PHÁP QUY
Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu / Tóm tắt
2628/QĐ-BTC 09/12/2016 Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
12802/BTC-TCHQ 14/09/2016 Thời điểm nộp C/O
12166/BTC-TCHQ 31/08/2016 về việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Thuế XK, thuế NK
23/2015/TT-BKHCN 13/11/2015 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
13/2015/TT-BGTVT 21/04/2015 Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
1570/QĐ-BCT 25/04/2016 Quyết định 1570/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
191/2015/TT-BTC 24/11/2015 Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế
38/2015/TT-BTC 25/03/2015 Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
173/2014/TT-BTC 14/11/2014 Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính để thực hiện WTO năm 2015
15452/TCHQ-GSQL 30/12/2014 Mã địa điểm hàng hóa xuất khẩu
15452/TCHQ-GSQL 30/12/2014 Mã địa điểm hàng hóa xuất khẩu
2510/QĐ-BTC 30/09/2014 Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
1842/QĐ-BTC 30/07/2014 Công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
1842/QĐ-BTC 30/07/2014 Công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
1531/QĐ-BTC 03/07/2014 CÔng bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
1011/QĐ-BTC 15/05/2014 Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
205/2010/TT-BTC 15/12/2010 Hướng dẫn nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
78/2009/TT-BNNPTNT 10/12/2009 Quy định về kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng thủy sản
193/2009/TT-BTC 01/10/2009 Thông tư Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2007/NĐ-CP
18/2009/TT-BXD 30/06/2009 Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng


Tổng số: 22  văn bản Trang : / 2 trang
DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn