Loading ...

Những quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

07 Tháng Sáu 2019 - Đặng Huệ (Phòng Nghiệp vụ)
Lượt xem: 279     Phản hồi: 0

          Ngày 19/4/ 2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Thông tư này quy định về hạn ngạch thuế quan và hệ thống giám sát hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô theo CPTPP. Một số điểm đáng chú ý tại Thông tư như sau:

           Thông tư quy định chi tiết Danh mục hàng dệt may áp dụng hạn ngạch thuế quan xuất khẩu sang Mê-hi-cô theo quy định của Mê-hi-cô và Lượng hạn ngạch thuế quan xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô năm 2019, cụ thể:

STT

Mô tả hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng, khối lượng năm 2019

1

Sợi phân loại ở nhóm 5202 đến 5207, 5508, 5509, 5511 và vải phân loại ở Chương 60 và sản phẩm phân loại ở Chương 58, nhóm 5902 và 5910 được sản xuất tại Việt Nam từ các nguyên phụ liệu có số thứ tự 2 và 3 trong Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này

Kg

250.000

2

Quần áo dệt kim phân loại ở Chương 61 tại cột Yêu cầu đầu ra số thứ tự 1, 4, 7 của Phụ lục II được sản xuất tại Việt Nam từ các nguyên phụ liệu được nêu trong cột mô tả của các số trên trong Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này

Chiếc

2.500.000

3

Quần áo dệt thoi phân loại ở Chương 62 tại cột Yêu cầu đầu ra tại số thứ tự 5 và 6 của Phụ lực II được sản xuất tại Việt Nam sử dụng nguyên phụ liệu được nêu tại cột mô tả của các số trên trong Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này

Chiếc

750.000

 

 

 

4

Hàng dệt may thuộc các mã HS 6111.30, 6209.30 và tã trẻ em làm từ sợi tổng hợp thuộc mã HS 9619

Chiếc

50.000

         

Hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô được hưởng ưu đãi thuế quan theo CPTPP khi đáp ứng các điều kiện sau:

          - Có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP (Certificate of Origin form CPTPP) được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

          - Có Chứng thư xuất khẩu (Certificate of Eligibility) do cơ quan có thẩm quyền cấp quy định tại Điều 7 Thông tư này. Hàng dệt may quy định tại điểm b và d khoản 3 Điều 4 không cần áp dụng Chứng thư xuất khẩu.

          - Đáp ứng một trong các quy tắc xuất xứ sau:

          + Hàng dệt may theo hạn ngạch thuế quan tại số thứ tự 01, 02, 03 quy định tại Phụ lục I khi sử dụng nguyên phụ liệu trong Danh mục nguồn cung thiếu hụt quy định tại Phụ lục II của Thông tư này được miễn thuế nhập khẩu vào Mê-hi-cô,

          + Hàng dệt may nằm ngoài hạn ngạch thuế quan tại số thứ tự 01, 02, 03 quy định tại Phụ lục I của Thông tư này đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa quy định tại Hiệp định CPTTP và Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu của Mê-hi-cô theo CPTPP.

          + Hàng dệt may theo hạn ngạch thuế quan tại số thứ tự 04 quy định tại Phụ lục I của Thông tư này đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa quy định tại Hiệp định CPTTP và Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương được hưởng thuế thuế suất nhập khẩu của Mê-hi-cô theo CPTPP.

          + Hàng dệt may nằm ngoài hạn ngạch thuế quan tại số thứ tự 04 quy định tại Phụ lục I của Thông tư này đáp ứng quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng quy định tại Điều 5 của Thông tư này được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu của Mê-hi-cô theo CPTPP.

          Về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan cũng được Thông tư quy định chi tiết. Theo đó, Bộ Công Thương cấp Chứng thư xuất khẩu cho lô hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô đối với các trường hợp quy định tại điểm a, điểm c, khoản 3 Điều 4 Thông tư này.Chứng thư xuất khẩu có giá trị trong năm được cấp. Chứng thư xuất khẩu được cấp tự động cho các lô hàng đã xuất khẩu. Chứng thư xuất khẩu được cấp theo phương thức trừ lùi lượng hạn ngạch thuế quan trên hệ thống điện tử theo nguyên tắc thương nhân nộp hồ sơ trước được cấp trước, thương nhân nộp hồ sơ sau được cấp sau, cho đến khi lượng hạn ngạch thuế quan được cấp hết. Thời gian tiếp nhận hồ sơ được tự động cập nhật trên hệ thống điện tử của Bộ Công Thương. Bộ Công Thương công bố công khai số lượng, khối lượng hạn ngạch thuế quan trên Hệ thống điện tử của Bộ Công Thương.

          Thông tư cũng quy định cụ thể các cơ quan cấp Chứng thư xuất khẩu của Bộ Công Thương và trình tự, thủ tục cấp Chứng thư xuất khẩu. 

          Để giám sát hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô theo CPTPP, Thông tư quy định thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo CPTPP (bao gồm cả thương nhân xuất khẩu theo hạn ngạch thuế quan và cả thương nhân xuất khẩu không theo hạn ngạch thuế quan) phải đăng ký thông tin theo Mẫu số 04 thuộc Phụ lục III của Thông tư này trên hệ thống điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ http://www.ecosys.gov.vn và thương nhân có trách nhiệm chủ động cập nhật thông tin khi có thay đổi về hoạt động sản xuất, kinh doanh và các thông tin có liên quan đến thương nhân. Đồng thời có trách nhiệm lưu hồ sơ liên quan đến lô hàng xuất khẩu sang Mê-hi-cô như: hồ sơ đăng ký cấp Chứng thư xuất khẩu, hồ sơ hải quan, chứng từ vận tải, hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và hồ sơ chứng từ khác có liên quan tối thiểu 5 năm kể từ ngày xuất khẩu; lưu chứng từ chứng minh năng lực sản xuất của thương nhân trong 5 năm gần nhất: như máy móc thiết bị, số lượng công nhân và hồ sơ chứng từ khác có liên quan.

          Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2019./.

Ý kiến bạn đọc:Ý kiến của bạn

Tiêu đề:
  
Email (bắt buộc):
  
Nội dung phản hồi:

  
Mã xác nhận: Gửi phản hồiCác tin khác

Thông báo cho các Doanh nghiệp tham gia Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế"
Lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng phối hợp giữ an ninh biên giới
42 Doanh nghiệp tham gia Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp năm 2019 tại Chi cục Hải quan Khu Công Nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc
Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam hưởng ứng thực hiện tốt ngày Pháp luật Việt nam
Chi cục Hải quan KCN Điện Nam-Điện Ngọc hoàn thành sớm chỉ tiêu thu ngân sách giao năm 2019
Hải quan cửa khẩu Nam Giang gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp năm 2019
Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2019
Nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính và tổ chức, quán triệt triển khai thực hiện Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018 tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan
Triển khai tuyên truyền một số nội dung mới trong Thông tư số 62/2019/TT-BTC
Những điểm lưu ý khi xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Thông tư số 60/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính
TIẾP BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG
Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2019
Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam và Bưu điện tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác
V/v tạm thời dừng hoạt động hệ thống KTTTT để chuyển đổi dữ liệu
Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam thực hiện đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan
12345678910...

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0235 222 5555 - Fax: 0235 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn