Loading ...

Nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới

07 Tháng Sáu 2019 - Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 347     Phản hồi: 0

Ngày 29/5/2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 1552/QĐ-TCHQ về kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019-2021.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB) tại báo cáo Môi trường kinh doanh, Năm 2018, chỉ số chung về môi trường kinh doanh của Việt Nam giảm 1 bậc (từ vị trí 68 lên vị trí 69/190 nước); chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới giảm 6 bậc (từ vị trí 94 lên đến vị trí 100/190 nước).

Nhằm cải thiện chỉ số này, tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019,  Chính phủ đã đặt ra mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam lên 10 - 15 bậc (đến năm 2021), năm 2019 là từ 3 - 5 bậc.

Sau khi Bộ Tài chính ký Quyết định 876/QĐ-BTC ngày 27/5/2019 ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019-2021, Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành kế hoạch của Ngành theo Quyết định số 1552/QĐ-TCHQ để triển khai các hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính.

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan quyết liệt triển khai các nhiệm vụ: Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan; tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia; nâng cao chất lượng, giảm thời gian và chi phí bốc xếp, lưu thông hàng hóa tại kho, bãi, cảng; nâng cao chất lượng, giảm thời gian và chi phí vận tải; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thực hiện thủ tục XNK.

Cán bộ hải quan kiểm tra, soi chiếu hành lý của hành khách XNC tại Chi cục HQCK Quốc tế Bờ Y.

Trong khi đó, Tổng cục Hải quan sẽ tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ: Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan; Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia; Nâng cao chất lượng, giảm thời gian và chi phí bốc xếp, lưu thông hàng hóa tại kho, bãi, cảng; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thực hiện thủ tục XK, NK; Nâng cao và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Cụ thể, trong nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định chi tiết Luật Hải quan, Luật Thuế XK, NK, Luật Quản lý thuế; đẩy mạnh triển khai thanh toán thuế điện tử; Hoàn thiện cơ chế phân luồng quyết định kiểm tra theo hướng: Tập trung, thống nhất trong toàn ngành; liên kết giữa các khâu trước, trong và sau thông quan hàng hóa; đảm bảo vai trò và trách nhiệm tham gia của tất cả các đơn vị nghiệp vụ hải quan tại Hải quan các cấp.

Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ doanh nghiệp. Tăng cường công tác phân tích, đánh giá rủi ro, lựa chọn áp dụng tiêu chí phân luồng kiểm tra đối với DN, lô hàng có rủi ro cao. Triển khai công tác, chương trình đánh giá tuân thủ, quản lý tuân thủ đối với các đối tượng, người khai hải quan trong hoạt động NK; đồng thời công khai tiêu chí đánh giá tuân thủ DN, tuyên truyền, hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật và tạo thuận lợi cho DN trong hoạt động XNK. Triển khai các giải pháp giảm tỉ lệ kiểm tra thực tế.

Đồng thời, rà soát vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2018/TT-BTC để kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động XNK như: Bổ sung quy định về kiểm hóa hộ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan từ cảng Cát Lái đến cảng Cái Mép, phân quyền xử lý khi hệ thống gặp sự cố cho hải quan địa phương…

Về giải pháp cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan thực hiện thống kê, rà soát danh sách mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, đề xuất danh sách các mặt hàng cần cắt giảm theo lộ trình; chuẩn hóa khai báo trên tờ khai hải quan các nội dung liên quan đến hàng hóa, đơn vị tính đồng nhất với giấy phép, kết quả kiểm tra chuyên ngành thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia; Hoàn thiện chức năng Cổng thông tin một cửa quốc gia; phối hợp với các bộ, ngành thực hiện rà soát, hoàn thiện và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc kiểm tra chuyên ngành…

Về giải pháp nâng cao chất lượng, giảm thời gian và chi phí bốc xếp, lưu thông hàng hóa tại kho, bãi, cảng, Tổng cục Hải quan tiếp tục hoàn thiện hệ thống CNTT ngành Hải quan, hệ thống VASSCM, Cổng thông tin một cửa quốc gia… để đảm bảo việc kết nối giữa hải quan và DN kho bãi cảng, cơ quan quản lý, kiểm tra chuyên ngành, hãng tàu được thông suốt, xử lý dứt điểm vướng mắc về kết nối hệ thống hiện nay; phối hợp với các bên liên quan xử lý hàng hóa tồn đọng tại cảng;

Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan (cảng vụ, công ty kinh doanh kho, bãi cảng, hãng tàu, logistics, UBND các tỉnh, thành phố…) để xử lý vướng mắc cho DN, đảm bảo thủ tục XNK, vận chuyển hàng hóa nhanh; xây dựng và triển khai Đề án phát triển hệ thống logistics, chống ùn tắc tại cảng Cát Lái.

Cùng với các giải pháp trên, Tổng cục Hải quan đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thực hiện thủ tục XK, NK thông qua việc tăng cường hiệu quả quan hệ đối tác hải quan-DN; kịp thời triển khai các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn cộng đồng DN thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục XK, NK; thực hiện khảo sát, đánh giá chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam theo phương pháp của Ngân hàng thế giới (WB).

Về nâng cao và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, các giải pháp được triển khai bao gồm: xây dựng và triển khai các giải pháp trong cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành để tránh phiền hà, giảm thời gian và chi phí cho cộng đồng DN; rà soát lại việc thực hiện tất cả các khâu thủ tục; phân công các công chức có năng lực tại các vị trí kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa; bố trí khu vực ưu tiên làm thủ tục hải quan cho các DN ưu tiên, các DN có kim ngạch và số thu nộp ngân sách lớn, DN tuân thủ tốt pháp luật…

Chỉ số “Giao dịch thương mại qua biên giới” là chỉ số do Ngân hàng Thế giới thực hiện định kỳ hàng năm đối với 192 quốc gia, là một chỉ số nằm trong bộ chỉ số đánh giá Môi trường kinh doanh. Chỉ số đo lường thời gian và chi phí thực hiện toàn bộ quá trình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, gồm 03 hoạt động chính:

- Hoạt động 1- Chuẩn bị và thực hiện bộ hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu: khai báo, chuẩn bị, nộp các chứng từ về vận tải, thông quan, kiểm tra thực tế, bốc xếp hàng hóa theo yêu cầu của các cơ quan liên quan (Hải quan, KTCN, kinh doanh cảng, hãng tàu…)

- Hoạt động 2 - Thực hiện các loại thủ tục tại cửa khẩu: Thủ tục kiểm tra hàng của các cơ quan khác (KTCN, cảng…); Thủ tục thông quan và kiểm tra thực tế của cơ quan Hải quan; Thủ tục để bốc xếp hàng tại cảng.

- Hoạt động 3 - Vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong nội địa.

Chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới bao gồm nhiều chỉ số thành phần thuộc phạm vi quản lý của nhiều đơn vị liên quan gồm: (1) Bộ Tài chính (cơ quan Hải quan); (2) Các cơ quan quản lý chuyên ngành; (3) Doanh nghiệp kinh doanh kho bãi cảng, bốc xếp dỡ tại cảng, cửa khẩu; (4) Doanh nghiệp vận tải, logistic; (5) Cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Nguồn: https://www.customs.gov.vn

 

Ý kiến bạn đọc:Ý kiến của bạn

Tiêu đề:
  
Email (bắt buộc):
  
Nội dung phản hồi:

  
Mã xác nhận: Gửi phản hồiCác tin khác

Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 125/2017/NĐ-CP.
Quy định mới về Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô giai đoạn năm 2020 - năm 2024
Quy định mới về Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế
Quy định mới về Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô nhập khẩu theo Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp xe ô tô (Chương trình ưu đãi thuế)
Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona
Nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Kiểm soát nghiêm ngặt dịch Covid 19 tại cửa khẩu biên giới
Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ Doanh nghiệp
V/v cảnh báo hiện tượng giả danh cán bộ hải quan
Thanh niên Hải quan Quảng Nam đồng hành phòng chống dịch corona (covid-19)
Quy định mới về xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng do cơ quan, tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp cho Nhà nước
Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng kỳ Hà phối hợp trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.
Công văn số 15266/BTC-TCHQ ngày 16/12/2019 của Bộ Tài chính và toàn văn Hồ sơ gửi kèm
Hạn chế tối đa sự chồng chéo trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành
Trị giá khai báo cho sản phẩm gia công gồm những gì?
12345678910...

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn