Loading ...

Các quy định mới trong quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

05 Tháng Ba 2019 - Bích Lê (Phòng Nghiệp vụ)
Lượt xem: 110     Phản hồi: 0

Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 136/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Theo đó Thông tư đã sửa đổi 7 Điều của Thông tư 13/2017/TT-BTC. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/04/2019.

Để triển khai Thông tư 136/2018/TT-BTC, Tổng cục Hải quan có công văn số 1209/TCHQ-TXNK ngày 01/3/2019 hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Kể từ ngày 01/4/2019 tất cả các đơn vị, tổ chức kinh tế (theo quy định của Khoản 16 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2014 thì tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh) có tài khoản tại ngân hàng thương mại nếu có hoạt động xuất nhập khẩu và phát sinh các khoản nộp ngân sách nhà nước (NSNN) thì phải thực hiện nộp các khoản vào NSNN (bao gồm tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác) bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (chuyển khoản) hoặc nộp tiền mặt tại ngân hàng thương mại để chuyển nộp vào tài khoản của cơ quan hải quan tại Kho bạc nhà nước.

2. Các hộ kinh doanh cá thể, cá nhân nếu có hoạt động xuất nhập khẩu và phát sinh các khoản nộp NSNN thì không chịu sự điều chỉnh của Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018

3. Về phí, lệ phí hải quan: Doanh nghiệp thực hiện nộp tiền phí, lệ phí theo tháng. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu nộp theo từng tờ khai hải quan thì thực hiện nộp tiền phí, lệ phí hải quan cùng với thời diểm nộp tiền thuế.

Ý kiến bạn đọc:Ý kiến của bạn

Tiêu đề:
  
Email (bắt buộc):
  
Nội dung phản hồi:

  
Mã xác nhận: Gửi phản hồi

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0235 222 5555 - Fax: 0235 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn