Loading ...

Tái xuất xăng dầu vào DNCX nằm ngoài KCX

28 Tháng Giêng 2019 - Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 290     Phản hồi: 0

Liên quan tới vướng mắc của Cục Hải quan TP.Hải Phòng tại công văn số 13072/HQHP-GSQL ngày 08/10/2018, số 15840/HQHP- GSQL ngày 30/11/2018 về thủ tục hải quan đối với trường hợp Công ty Xăng dầu khu vực II — TNHH MTV tạm nhập xăng dầu về bán cho doanh nghiệp chế xuất nằm ngoài khu chế xuất, tiếp theo công văn số 3407/GSQL-TH ngày 25/10/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất có phải là khu vực hải quan riêng hay không?

Khoản 4 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2018/QH14 quy định khái niệm về khu vực hải quan riêng:

Là khu vực địa lý xác định trên lãnh thổ Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; có quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa với phân lãnh thổ còn lại và nước ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Điểm a khoản 2, khoản 10 Điều 2 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày: 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế về giải thích từ ngữ;

a) Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục áp dụng đối với khu công nghiệp quy định tại Nghị định này.

Khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phì thuế quan quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

10. Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Khoản 1, 5 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP về quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất:

1. Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dưng ở quy định đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ các quy định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Doanh nghiệp chế xuất được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đấu tư có thẩm quyên trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan hải quan có thẩm quyên về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc xác nhận bằng văn bản cho nhà đâu tư.

5. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Mặt khác, ngày 08/11/2018, Bộ Công Thương có văn bản số 9123/BCT- PC về việc một số nội dung liên quan đến Luật Quản lý ngoại thương, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP và Nghị định sô 69/2018/NĐ-CP. Theo đó, đề nghị Cục Hải quan TP.Hải Phòng căn cứ thực tế tại đơn vị và các quy định nêu trên khi xác định doanh nghiệp có phải doanh nghiệp chế xuất thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP dẫn trên, và đối chiếu với quy định tại Luật Quản lý ngoại thương để xác định khu vực hải quan riêng.

2. Về việc Công ty Xăng dầu khu vực II - TNHH MTV nhập khẩu xăng dầu và bán cho doanh nghiệp chế xuất (nằm ngoài khu chế xuất) có được coi là hoạt động tạm nhập tái xuất xăng dầu theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 35 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu:

Trường hợp thực tế phát sinh doanh nghiệp đáp ứng điều liện là doanh nghiệp chế xuất nhưng không được áp dựng quy định khu vực hải quan riêng, đề nghị Cục Hải quan TP.Hải Phòng báo cáo cụ thể Tổng cục Hải quan tổng hợp, báo cáo Chính phủ sửa Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

3. Về việc định danh các khu vực là khu vực hải quan riêng: Tổng cục Hải quan sẽ làm việc với Bộ Công Thương để kiến nghị làm rõ.

Ý kiến bạn đọc:Ý kiến của bạn

Tiêu đề:
  
Email (bắt buộc):
  
Nội dung phản hồi:

  
Mã xác nhận: Gửi phản hồiCác tin khác

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam thực hiện đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan
Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam phát động tham gia Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 do Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tổ chức
Phiếu đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019
Thực hiện Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 ban hành Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP
Hải quan phải tự bù trừ tiền thuế nộp nhầm với tiền nợ của DN ngừng hoạt động
Triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu
Tổng cục Hải quan sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019: Thu ngân sách đạt 58,4% dự toán
Khai báo hải quan để hưởng ưu đãi thuế theo Hiệp định CPTPP
Trường hợp nào phải kiểm tra trị giá hải quan hàng xuất khẩu?
Ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định CPTPP
Bị xử phạt nếu phát hiện thay đổi mục đích sử dụng không kê khai
NK hàng thành nhiều chuyến phải đăng ký trước danh mục với Hải quan
Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Tin buồn
Nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2019
12345678910...

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0235 222 5555 - Fax: 0235 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn