Loading ...

Thông tư 112/2018/TT-BTC: sửa đổi Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

12 Tháng Giêng 2019 - Trầm Vy (Phòng Nghiệp vụ)
Lượt xem: 62     Phản hồi: 0

Ngày 15/11/2018,  Bộ Tài chính ban hành Thông tư 112/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Thông tư này gồm 4 điều, với nội dung cơ bản sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Điều 2. Bãi bỏ một số nội dung ban hành kèm theo Thông tu số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Điều 3. Trách nhiện tổ chức thực hiện

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019

Theo đó, Thông tư này thêm mới các tài khoản như: TK 138- Phải thu khác, TK 332- Thanh toán Ngân sách nhà nước về phí, lệ phí, TK 348- Nhận đặt cọc, kỹ quỹ và 11 tài khoản được sửa đổi, bổ sung đồng thời sửa đổi một số nội dung tại các Phụ lục kèm theo Thông tư 174/2015/TT-BTC bao gồm:

- Bảng kê chứng từ ghi số thuế phải thu (mẫu số 01/BK-HQ), Bảng kê chứng từ thu thuế ( mẫu số 05/BK-HQ) tại Phụ lục số 01;

- Danh mục hệ thống tài khoản kế toán tại Mục I Phụ lục số 02;

- Danh mục số kế toán quy định tại Phụ lục số 03;

- Các mẫu số 02/BCTC, 03/BCTC, 05/BCTC, 09/BCTC, 10/BCTC tại Phụ lục số 04;

Bên cạnh đó, Thông tư này còn bổ sung, bãi bỏ một số nội dung sau:

- Bổ sung Bảng kê trừ lùi tiền thuế, phí, lệ phí trừ lùi nộp trước (mẫu số 15/BK-HQ) tại Phụ lục số 01;

- Bãi bỏ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ (mẫu số 01/SNV), Sổ theo dõi thu thuế phi mậu dịch (mẫu số 05/SNV) của Phụ lục số 03; Bảng cân đối kế toán (mẫu số 11/CĐKT) của Phụ lục số 04; Sơ đồ kế toán tại Phụ lục số 05.

Ý kiến bạn đọc:Ý kiến của bạn

Tiêu đề:
  
Email (bắt buộc):
  
Nội dung phản hồi:

  
Mã xác nhận: Gửi phản hồi

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn