Loading ...

Doanh nghiệp không cần xuất trình Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm khi nhập khẩu

25 Tháng Mười Hai 2018 - Đình Trung (PNV)
Lượt xem: 40     Phản hồi: 0

 

Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 155/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BY Tế. Liên quan về vấn đề này, Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế đã có trao đổi một số nội dung về công tác quản lý mỹ phẩm như sau:

Điểm c khoản 2 nghị định này quy định bãi bỏ nội dung khoản 1 điều 35 thông tư 06 /2011/TT-BYT ngày 25/11/2011 của bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm. Theo đó, doanh nghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu mỹ phẩm không cần xuất trình với cơ quan Hải quan Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm mà chỉ cần khai báo và cơ quan Hải quan sẽ tra cứu thông tin về số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược- Bộ Y Tế cấp trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia (tại địa chỉ: http://vnsw.gov.vn)

Đối với các trường hợp mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trên hệ thống công bố mỹ phẩm của Bộ Y tế, giai đoạn chưa kết nối cơ sở dữ liệu với Cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia, theo đề nghị của Cục Quản lý Dược, Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp với Trung tâm giải pháp công ghệ thông tin và viễn thông Viettel để chuyển cơ sở dữ liệu từ hệ thống công bố mỹ phẩm của Bộ Y tế sang cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia để phục vụ việc tra cứu thông tin về số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm để phục vụ cho cơ quan Hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan trong quá trình tác nghiệp.

Như vậy, theo quy định mới tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp sẽ giảm được thao tác xuất trình Phiếu công bố mỹ phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu là mỹ phẩm cho cơ quan Hải quan, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ nhập khẩu. Việc chuyển cơ sở dữ liệu về số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm trực tiếp từ cơ sở dữ liệu của Bộ Y tế sang Cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia cũng giúp tăng cường tính chính xác về thông tin công bố của từng loại mỹ phẩm nhập khẩu.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/11/2018./.

Ý kiến bạn đọc:Ý kiến của bạn

Tiêu đề:
  
Email (bắt buộc):
  
Nội dung phản hồi:

  
Mã xác nhận: Gửi phản hồi

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn