Loading ...

Áp dụng chính sách riêng nếu khai tách cả lô hàng thành các loại hình khác nhau

30 Tháng Mười 2018 - Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 116     Phản hồi: 0

Cùng một lô hàng nếu người NK tách thành các loại hình khác nhau theo các tờ khai khác nhau thì phải thực hiện thủ tục hải quan, áp dụng chính sách theo từng đối tượng tương ứng.

Ảnh: T.Trang.

 

Tổng cục Hải quan vừa có băn bản trả lời Trung tâm hỗ trợ FTA Việt Nam- Hàn Quốc về đề nghị hướng dẫn cách khai báo hải quan hàng hóa NK áp dụng FTA và miễn thuế đối với hàng hóa NK cho hợp đồng gia công với nhà thầu nước ngoài. 

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, căn cứ mục a khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa XK, NK theo các loại hình khác nhau thì phải khai trên tờ khai hàng hóa XK, NK khác nhau theo từng loại hình tương ứng.

Trường hợp DN NK nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài đăng ký tờ khai theo mã loại hình “Nhập nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài” thì sẽ được miễn thuế theo quy định tại Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 và phải thực hiện thủ tục hải quan, áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa NK để gia công cho thương nhân nước ngoài theo đúng quy định.

Trường hợp DN NK nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài nhưng đăng ký tờ khai theo mã loại hình “Nhập kinh doanh”, nếu hàng hóa NK đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại các Nghị định ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt thì được áp dụng mức thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt và phải thực hiện thủ tục hải quan, áp dụng chính sách thuế đối với hàng nhập kinh doanh theo đúng quy định.

Theo đó, cùng một lô hàng nếu người NK tách thành các loại hình khác nhau theo các tờ khai khác nhau thì phải thực hiện thủ tục hải quan, áp dụng chính sách theo từng đối tượng tương ứng.

Nguồn: baohaiquan.vn

Ý kiến bạn đọc:Ý kiến của bạn

Tiêu đề:
  
Email (bắt buộc):
  
Nội dung phản hồi:

  
Mã xác nhận: Gửi phản hồi

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn