Loading ...

Bãi bỏ nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành tài nguyên, môi trường

11 Tháng Mười 2018 - Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 65     Phản hồi: 0

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi, bãi bỏ thủ tục liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, tại Thông tư 03/2018/TT-BTNMT, Bộ TNMT đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Đồng thời, Bộ TNMT cũng bãi bỏ một số nội dung của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

Bên cạnh đó, Bộ TNMT cũng bãi bỏ một số nội dung của Thông tư liên tịch số 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT- BYT ngày 12/11/2015 hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Tại Thông tư 03/2018/TT-BTNMT, Bộ TNMT đã đơn giản hóa nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành tài nguyên môi trường với một số điểm đáng chú ý như sau:

- Chỉ quy định 1 báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trong Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.(thay vì phải có 7 báo cáo như cũ).

- Bãi bỏ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế trong Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

- Tăng thời hạn của Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất từ 02 năm lên 03 năm, kể từ ngày cấp.

- Bãi bỏ quy định thương nhân nhập khẩu, xuất khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn phải đăng ký với Bộ TNMT.

- Bãi bỏ thủ tục xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC tại Bộ TNMT.

- Bãi bỏ đơn đăng ký nhập khẩu các chất HCFC đã được Bộ TNMT xác nhận.

- Bãi bỏ thủ tục xác nhận đăng ký nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b. Bao gồm thủ tục xác nhận đăng ký nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC tại Bộ TNMT và hồ sơ thương nhân nộp cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu polyon trộn sẵn HCFC 141b.

- Bãi bỏ thủ tục xác nhận đăng ký xuất khẩu các chất HCFC tại Bộ TNMT.

- Bãi bỏ đơn đăng ký xuất khẩu các chất HCFC đã được Bộ TNMT xác nhận tại Hồ sơ thương nhân nộp cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu các chất HCFC.

- Bãi bỏ các thủ tục hành chính một cửa của Bộ TNMT gồm: xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC; xác nhận đăng ký nhập khẩu polyon trộn sẵn HCFC-141b; xác nhận đăng ký xuất khẩu các chất HCFC.

- Bãi bỏ các chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hành chính một cửa của Bộ TNMT gồm:

       + Đơn đăng ký nhập khẩu các chất HCFC; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh; hóa đơn bán hàng và tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu có xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan của thương nhân xuất khẩu (trường hợp thương nhân nhập khẩu các chất HCFC theo hạn ngạch nhưng sau đó xuất khẩu (trực tiếp hoặc ủy thác xuất khẩu) và có nhu cầu nhập khẩu tiếp). Xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC để làm thủ tục cấp phép hoặc văn bản từ chối xác nhận đăng ký nhập khẩu;

       + Đơn đăng ký nhập khẩu polyon trộn sẵn HCFC-141b; xác nhận đăng ký nhập khẩu polyon trộn sẵn HCFC-141b hoặc văn bản từ chối xác nhận đăng ký nhập khẩu;

        + Đơn đăng ký xuất khẩu các chất HCFC; xác nhận đăng ký xuất khẩu các chất HCFC hoặc văn bản từ chối xác nhận đăng ký xuất khẩu.

Nguồn: https://www.customs.gov.vn

 

Ý kiến bạn đọc:Ý kiến của bạn

Tiêu đề:
  
Email (bắt buộc):
  
Nội dung phản hồi:

  
Mã xác nhận: Gửi phản hồiCác tin khác

THÔNG BÁO V/v triển khai Hệ thống quản lý tự động (VASSCM) tại kho ngoại quan (của Công ty TNHH MTV cảng Chu Lai Trường Hải)
Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam: Thu thuế xuất nhập khẩu vượt chỉ tiêu phấn đấu 271 tỷ đồng
Cải cách kiểm tra chuyên ngành là chìa khoá cho thuận lợi hoá thương mại
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của hải quan vận hành 24/7
Vì sao cần sửa danh mục hàng hóa làm thủ tục tại cửa khẩu nhập?
Đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế theo quy định tại Nghị định 134 hay Thông tư 39
Sắp xếp tổ chức bộ máy hải quan: Rút gọn và nâng cao năng lực
Gỡ vướng trong thực hiện xóa nợ và hồ sơ theo dõi nợ thuế
Đã có 172 doanh nghiệp kho bãi, cảng thực hiện kết nối Hệ thống VASSCM
Hướng dẫn xử lý thuế hàng sản xuất xuất khẩu không đạt chất lượng
Hướng dẫn thống nhất khai báo số quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu
Tổng cục Hải quan tổ chức tập huấn chuyên sâu về thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu
Áp dụng chính sách riêng nếu khai tách cả lô hàng thành các loại hình khác nhau
Làm rõ vấn đề hợp đồng gia công và thủ tục thông báo hợp đồng gia công lại
Từ 29/10, không cho phép dỡ hàng phế liệu chưa cập nhật Giấy xác nhận kịp thời
12345678910...

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn