Loading ...

Bãi bỏ nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành tài nguyên, môi trường

11 Tháng Mười 2018 - Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 15     Phản hồi: 0

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi, bãi bỏ thủ tục liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, tại Thông tư 03/2018/TT-BTNMT, Bộ TNMT đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Đồng thời, Bộ TNMT cũng bãi bỏ một số nội dung của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

Bên cạnh đó, Bộ TNMT cũng bãi bỏ một số nội dung của Thông tư liên tịch số 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT- BYT ngày 12/11/2015 hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Tại Thông tư 03/2018/TT-BTNMT, Bộ TNMT đã đơn giản hóa nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành tài nguyên môi trường với một số điểm đáng chú ý như sau:

- Chỉ quy định 1 báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trong Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.(thay vì phải có 7 báo cáo như cũ).

- Bãi bỏ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế trong Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

- Tăng thời hạn của Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất từ 02 năm lên 03 năm, kể từ ngày cấp.

- Bãi bỏ quy định thương nhân nhập khẩu, xuất khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn phải đăng ký với Bộ TNMT.

- Bãi bỏ thủ tục xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC tại Bộ TNMT.

- Bãi bỏ đơn đăng ký nhập khẩu các chất HCFC đã được Bộ TNMT xác nhận.

- Bãi bỏ thủ tục xác nhận đăng ký nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b. Bao gồm thủ tục xác nhận đăng ký nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC tại Bộ TNMT và hồ sơ thương nhân nộp cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu polyon trộn sẵn HCFC 141b.

- Bãi bỏ thủ tục xác nhận đăng ký xuất khẩu các chất HCFC tại Bộ TNMT.

- Bãi bỏ đơn đăng ký xuất khẩu các chất HCFC đã được Bộ TNMT xác nhận tại Hồ sơ thương nhân nộp cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu các chất HCFC.

- Bãi bỏ các thủ tục hành chính một cửa của Bộ TNMT gồm: xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC; xác nhận đăng ký nhập khẩu polyon trộn sẵn HCFC-141b; xác nhận đăng ký xuất khẩu các chất HCFC.

- Bãi bỏ các chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hành chính một cửa của Bộ TNMT gồm:

       + Đơn đăng ký nhập khẩu các chất HCFC; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh; hóa đơn bán hàng và tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu có xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan của thương nhân xuất khẩu (trường hợp thương nhân nhập khẩu các chất HCFC theo hạn ngạch nhưng sau đó xuất khẩu (trực tiếp hoặc ủy thác xuất khẩu) và có nhu cầu nhập khẩu tiếp). Xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC để làm thủ tục cấp phép hoặc văn bản từ chối xác nhận đăng ký nhập khẩu;

       + Đơn đăng ký nhập khẩu polyon trộn sẵn HCFC-141b; xác nhận đăng ký nhập khẩu polyon trộn sẵn HCFC-141b hoặc văn bản từ chối xác nhận đăng ký nhập khẩu;

        + Đơn đăng ký xuất khẩu các chất HCFC; xác nhận đăng ký xuất khẩu các chất HCFC hoặc văn bản từ chối xác nhận đăng ký xuất khẩu.

Nguồn: https://www.customs.gov.vn

 

Ý kiến bạn đọc:Ý kiến của bạn

Tiêu đề:
  
Email (bắt buộc):
  
Nội dung phản hồi:

  
Mã xác nhận: Gửi phản hồi

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn