Loading ...

Danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được.

04 Tháng Năm 2018 - Bích Lê (PNV)
Lượt xem: 423     Phản hồi: 0

 

Ngày 30/3/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT Danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được.

Ban hành kèm theo Thông tư này các gồm có 09 Danh mục, thêm mới và bổ sung 03 Danh mục, bãi bỏ 02 Danh mục so với Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015, cụ thể như sau:

- Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục I) gồm 92 dòng hàng

- Danh mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được (Phụ lục II) gồm 366 dòng hàng

- Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục III) gồm: 113 dòng hàng

- Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được (Phụ lục IV): gồm 678 dòng hàng

- Danh mục linh kiện, phụ tùng xe ô tô trong nước đã sản xuất được: gồm 197 dòng hàng

- Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được (Phụ lục VI): gồm 74 dòng hàng

- Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm cho đóng tàu trong nước đã sản xuất được (Phụ lục VII): gồm 11 dòng hàng

- Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện ngành viễn thông - công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm trong nước đã sản xuất được (Phụ lục VIII): gồm 178 dòng hàng

- Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước đã sản xuất được (Phụ lục IX): gồm 204 dòng hàng

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/05/2018 và thay thế cho Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ý kiến bạn đọc:Ý kiến của bạn

Tiêu đề:
  
Email (bắt buộc):
  
Nội dung phản hồi:

  
Mã xác nhận: Gửi phản hồi

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0235 222 5555 - Fax: 0235 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn