Loading ...

Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020

22 Tháng Mười Hai 2016 - Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 624     Phản hồi: 0

        Ngày 19/12, UBND tỉnh ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 – 2020, (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh). Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh gồm: Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình 135; Ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh, phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

      Ban Chỉ đạo tỉnh có chức năng giúp UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện  Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 – 2020 (sau đây gọi chung là các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh).

 

      Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo tỉnh được quy định như sau: Đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách có liên quan các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn; Xây dựng kế hoạch 5 năm, hằng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương; Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các Sở, Ban, ngành và các địa phương trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh, ngành có liên quan đến các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; Giúp UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng đề án, kế hoạch triển khai thực hiện nội dung các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương.

     Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng hợp chung các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh theo nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phân công và theo các quy định hiện hành.

     Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực, chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

      Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực, chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

      Ban Dân tộc tỉnh cơ quan thường trực về quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện Dự án thành phần (Chương trình 135) thuộc Chương trình  mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

      Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh gồm: Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh; Tổ giúp việc Ban Điều hành Chương trình 135.

      Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Dân tộc tỉnh rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy giúp việc, chức năng, nhiệm vụ và biên chế của các Văn phòng Điều phối và Tổ giúp việc nêu trên theo quy định của Trung ương, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của UBND tỉnh phân công. Việc kiện toàn các Văn phòng, Tổ giúp việc phải đảm bảo nguyên tắc: Không tăng biên chế, không tăng chi phí; tinh gọn về bộ máy, không tạo ra tầng nấc trung gian, không tăng thêm thủ tục hành chính; đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả, xử lý nhanh công việc, thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình, kịp thời đề xuất, kiến nghị với  Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh.

    Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và các cơ quan liên quan khác cử lãnh đạo các Phòng chuyên môn làm nhiệm vụ kiêm nhiệm tại các Văn phòng Điều phối, Tổ giúp việc để giúp việc thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh trong các lĩnh vực được UBND tỉnh phân công.


Ý kiến bạn đọc:Ý kiến của bạn

Tiêu đề:
  
Email (bắt buộc):
  
Nội dung phản hồi:

  
Mã xác nhận: Gửi phản hồiCác tin khác

THÔNG BÁO V/v triển khai Hệ thống quản lý tự động (VASSCM) tại kho ngoại quan (của Công ty TNHH MTV cảng Chu Lai Trường Hải)
Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam: Thu thuế xuất nhập khẩu vượt chỉ tiêu phấn đấu 271 tỷ đồng
Cải cách kiểm tra chuyên ngành là chìa khoá cho thuận lợi hoá thương mại
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của hải quan vận hành 24/7
Vì sao cần sửa danh mục hàng hóa làm thủ tục tại cửa khẩu nhập?
Đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế theo quy định tại Nghị định 134 hay Thông tư 39
Sắp xếp tổ chức bộ máy hải quan: Rút gọn và nâng cao năng lực
Gỡ vướng trong thực hiện xóa nợ và hồ sơ theo dõi nợ thuế
Đã có 172 doanh nghiệp kho bãi, cảng thực hiện kết nối Hệ thống VASSCM
Hướng dẫn xử lý thuế hàng sản xuất xuất khẩu không đạt chất lượng
Hướng dẫn thống nhất khai báo số quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu
Tổng cục Hải quan tổ chức tập huấn chuyên sâu về thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu
Áp dụng chính sách riêng nếu khai tách cả lô hàng thành các loại hình khác nhau
Làm rõ vấn đề hợp đồng gia công và thủ tục thông báo hợp đồng gia công lại
Từ 29/10, không cho phép dỡ hàng phế liệu chưa cập nhật Giấy xác nhận kịp thời
12345678910...

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn