Loading ...

Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 có hiệu lực từ ngày 01/02/2017, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

20 Tháng Mười Hai 2016 - Quang Dũng - Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 688     Phản hồi: 0

       Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân có hiệu lực từ 01/02/2017, thay thế Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005. Theo đó đáng chú ý có một số điểm mới như sau:  

       Quy định chung về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân nay đã bổ sung cụ thể thêm nhiệm vụ quyền hạn Trưởng Ban thanh tra nhân dân, theo đó nhiệm vụ, quyền hạn Trưởng Ban thanh tra nhân dân:
      - Triệu tập, chủ trì các cuộc họp, hội nghị; chủ trì các cuộc giám sát, xác minh thuộc thẩm quyền của Ban thanh tra nhân dân;
      - Phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban thanh tra nhân dân;
      - Đại diện cho Ban thanh tra nhân dân trong mối quan hệ với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan;
      - Được mời tham dự các cuộc họp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước có nội dung liên quan đến nhiệm vụ giám sát, xác minh của Ban thanh tra nhân dân;
     - Tham dự các cuộc họp của Ban chấp hành công đoàn cơ sở có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
Điều 31 quy định hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân nay bổ sung: 
Chậm nhất là 5 ngày trước khi tiến hành một cuộc giám sát, Ban thanh tra nhân dân phải có kế hoạch gửi Ban chấp hành công đoàn cơ sở và người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. Kế hoạch phải nêu rõ nội dung, thời gian, địa điểm giám sát; nhân sự tham gia cuộc giám sát; kinh phí và điều kiện bảo đảm cho việc giám sát.
 Điều 35 quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước
Theo qui định đối với Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 quy định hỗ trợ kinh phí để Ban Thanh tra nhân dân tổ chức các cuộc họp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Thanh tra nhân dân hoạt động thì Nay theo quy định  mới tại  Nghị định 159/2016/NĐ-CP thì  phải cấp kinh phí hoạt động hàng năm cho Ban thanh tra nhân dân; bảo đảm điều kiện cần thiết cho Ban thanh tra nhân dân hoạt động.
Về khen thưởng và xử lý vi phạm: Tại Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 đã loại bỏ chương IV Khen thưởng và xử lý vi phạm.
Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 có hiệu lực từ 01/02/2017 thay thế Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005.

Ý kiến bạn đọc:Ý kiến của bạn

Tiêu đề:
  
Email (bắt buộc):
  
Nội dung phản hồi:

  
Mã xác nhận: Gửi phản hồi

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn