Loading ...
Tổng cục Hải quan tổ chức tập huấn chuyên sâu về thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu
Ngày đăng: 01/11/2018 10:53:00 SA Tác giả: Trầm Vy (PNV)
Lượt xem: 970    Phản hồi:
Tổng cục Hải quan tổ chức tập huấn chuyên sâu về thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu
Đào tạo chuyên sâu về thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Đà Nẵng
Ngày đăng: 22/12/2011 10:11:27 SA Tác giả: LocHN
Lượt xem: 2.123    Phản hồi: 0
Khóa Đào tạo chuyên sâu về thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Đà Nẵng từ ngày 12/12/2011 đến ngày 15/12/2011
Năm 2009, ngành Hải quan thu thuế đạt cao
Ngày đăng: 11/12/2009 9:23:40 SA Tác giả: LTK
Lượt xem: 2.250    Phản hồi: 0
Trong rất nhiều kết quả đạt được trong năm 2009, phải kể đến kết quả thu thuế xuất nhập khẩu và thu hồi nợ đọng thuế đạt cao của ngành Hải quan dù bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước không hề ủng hộ.


  Tổng số: 3 Trang:   / 1 trang

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn