Loading ...
Luật kế toán 88/2015/QH13 có hiệu lực 01/01/2017
Ngày đăng: 22/12/2016 10:37:00 SA Tác giả: Bích Lê - Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 574    Phản hồi:
Luật kế toán 88/2015/QH13 có hiệu lực 01/01/2017
Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Ngày đăng: 22/12/2016 10:31:00 SA Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 530    Phản hồi:
Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020
Ngày đăng: 22/12/2016 8:51:17 SA Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 578    Phản hồi:
Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020
Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 có hiệu lực từ ngày 01/02/2017, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
Ngày đăng: 20/12/2016 7:54:01 SA Tác giả: Quang Dũng - Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 604    Phản hồi:
Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 có hiệu lực từ ngày 01/02/2017, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
Bộ Tài chính vừa công bố 30 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan
Ngày đăng: 19/12/2016 2:41:18 CH Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 607    Phản hồi:
Bộ Tài chính vừa công bố 30 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan
Bộ Tài chính bãi bỏ nhiều thủ tục hải quan đã hết hiệu lực
Ngày đăng: 21/09/2016 10:19:44 SA Tác giả: Sưu tầm
Lượt xem: 873    Phản hồi:
Bộ Tài chính bãi bỏ nhiều thủ tục hải quan đã hết hiệu lực
Ban hành 9 Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giai đoạn 2016-2018
Ngày đăng: 21/09/2016 10:15:00 SA Tác giả: Sưu tầm
Lượt xem: 971    Phản hồi:
Ban hành 9 Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giai đoạn 2016-2018
Một số điểm mới của Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016
Ngày đăng: 30/06/2016 2:50:53 CH Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 1.178    Phản hồi:
Một số điểm mới của Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực thi hành từ 01/9/2016
Ngày đăng: 30/06/2016 2:48:44 CH Tác giả: Ngọc Dịp - Đội Kiểm soát
Lượt xem: 1.538    Phản hồi:
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực thi hành từ 01/9/2016
Quy trình hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế mới đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày đăng: 30/06/2016 2:47:21 CH Tác giả: Ngọc Dịp - Đội Kiểm soát
Lượt xem: 1.098    Phản hồi:
Quy trình hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế mới đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


  Tổng số: 57 Trang:   / 6 trang

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn