Loading ...
Chỉ được nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ dưới 10 năm tuổi
Ngày đăng: 26/04/2019 11:27:18 SA      Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 54    Phản hồi:
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 18/2019/QGG-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. ...
Công bố thủ tục hành chính mới về doanh nghiệp ưu tiên hải quan
Ngày đăng: 26/04/2019 11:05:06 SA      Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 46    Phản hồi:
Kể từ ngày 28/3/2019, thủ tục hành chính công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan sẽ được thực hiện theo trình tự quy định tại Quyết định 350/QĐ - BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thay thế Quyết định 2770/QĐ - BTC ban hành năm 2015. ...
31 nhóm sản phẩm của Bộ Công an không phải kiểm tra trước thông quan
Ngày đăng: 19/04/2019 4:17:52 CH      Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 53    Phản hồi:
Đây là 31 nhóm sản phẩm, hàng hóa thuộc diện quản lý nhà nước (kiểm tra chuyên ngành) của Bộ Công an không phải kiểm tra trước khi thông quan khi làm thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BCA sắp có hiệu lực vào 10/5/2019. ...
Hướng dẫn tiếp theo về thực hiện kiểm tra C/O mẫu D điện tử
Ngày đăng: 19/04/2019 3:59:15 CH      Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 55    Phản hồi:
Tổng cục Hải quan hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra C/O mẫu D điện tử thông qua Cơ chế một cửa ASEAN (ASW). ...
Bị ấn định thuế nếu quá thời hạn 30 ngày doanh nghiệp chưa nộp đủ hồ sơ
Ngày đăng: 19/04/2019 3:43:18 CH      Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 55    Phản hồi:
Trường hợp quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, người khai hải quan chưa nộp đủ hồ sơ thì cơ quan Hải quan không tổ chức tham vấn mà thực hiện ấn định thuế. ...
Không tiến hành tham vấn trị giá hải quan khi thuế NK 0%
Ngày đăng: 19/04/2019 3:40:52 CH      Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 66    Phản hồi:
Đây là hướng dẫn mới của Tổng cục Hải quan với hải quan các tỉnh, thành phố trong quá trình thực hiện quản lý trị giá hải quan. ...
Ngưng hiệu lực thi hành một số quy định tại Thông tư 08, 09
Ngày đăng: 14/03/2019 2:55:10 CH      Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 95    Phản hồi:
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 01/2019/TT-BTNMT về việc ngưng hiệu lực thi hành một số quy định quy chuẩn quốc gia về môi trường được quy định tại Thông tư 08 và Thông tư 09. ...
Những điểm mới trong quy định khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt
Ngày đăng: 04/03/2019 11:18:12 SA      Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 121    Phản hồi:
Ngày 01/02/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậ ...
Quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản
Ngày đăng: 26/02/2019 3:59:00 CH      Tác giả: Trầm Vy (Phòng Nghiệp vụ)
Lượt xem: 115    Phản hồi:
Ngày 28/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 135/2018/TT-BTC quy định về quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản. Văn bản này thay thế Thông tư 122/2012/TT-BTC. ...
Một số quy định mới về doanh nghiệp ưu tiên
Ngày đăng: 21/02/2019 10:11:00 SA      Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 126    Phản hồi:
​Ngày 28/01/2019, Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã ký ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng ...


  Tổng số 89 Trang / 9 trang

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0235 222 5555 - Fax: 0235 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn