Loading ...
Vướng thực hiện thủ tục đối với sản phẩm an toàn thông tin mạng
Ngày đăng: 16/10/2018 9:03:00 SA      Tác giả: Sưu tầm
Lượt xem: 12    Phản hồi:
Việc chưa có Danh mục sản phẩm thông tin mạng NK theo giấy phép gây khó khăn cho cơ quan Hải quan khi thực hiện các Nghị định của Chính phủ liên quan đến sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng. ...
2 trường hợp không thu thuế nhưng phải thực hiện kiểm tra hồ sơ
Ngày đăng: 15/10/2018 3:57:00 CH      Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 13    Phản hồi:
Trả lời thắc mắc của Cục Hải quan TP.HCM về thủ tục kiểm tra không thu thuế các trường hợp không phải nộp thuế, Tổng cục Hải quan cho biết, hồ sơ không thu thuế thuộc đối tượng không phải thực hiện phân loại hồ sơ, trừ 2 trường hợp… ...
Hoàn thuế GTGT với hàng hóa NK sản xuất XK
Ngày đăng: 15/10/2018 3:48:00 CH      Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 15    Phản hồi:
Bộ Tài chính trả lời một số Hiệp hội DN về việc hướng dẫn hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với nguyên liệu, hàng hóa NK để sản xuất, gia công hàng XK. ...
Thực hiện bù trừ thuế được hoàn và lệ phí hải quan
Ngày đăng: 15/10/2018 3:43:26 CH      Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 9    Phản hồi:
Gặp vướng trong quá trình thực hiện hoàn thuế nộp thừa theo quy định tại khoản 63, 64, 65 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC, Hải quan Hải Phòng và Quảng Ninh cho biết, các vướng mắc đối với việc xử lý số tiền thuế được hoàn do hầu hết các DN còn nợ lệ phí của các Chi cục Hải quan trên toàn quốc ...
Bãi bỏ nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành tài nguyên, môi trường
Ngày đăng: 11/10/2018 10:23:00 SA      Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 14    Phản hồi:
Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTNMT sửa đổi, bãi bỏ thủ tục liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. ...
Bộ Tài chính bãi bỏ nhiều thủ tục hải quan đã hết hiệu lực
Ngày đăng: 21/09/2016 10:19:44 SA      Tác giả: Sưu tầm
Lượt xem: 888    Phản hồi:
Bộ Tài chính bãi bỏ nhiều thủ tục hải quan đã hết hiệu lực ...
Ban hành 9 Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giai đoạn 2016-2018
Ngày đăng: 21/09/2016 10:15:00 SA      Tác giả: Sưu tầm
Lượt xem: 996    Phản hồi:
Ban hành 9 Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giai đoạn 2016-2018 ...
Một số điểm mới của Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016
Ngày đăng: 30/06/2016 2:50:53 CH      Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 1.199    Phản hồi:
Một số điểm mới của Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 ...
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực thi hành từ 01/9/2016
Ngày đăng: 30/06/2016 2:48:44 CH      Tác giả: Ngọc Dịp - Đội Kiểm soát
Lượt xem: 1.568    Phản hồi:
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực thi hành từ 01/9/2016 ...
Quy trình hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế mới đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày đăng: 30/06/2016 2:47:21 CH      Tác giả: Ngọc Dịp - Đội Kiểm soát
Lượt xem: 1.122    Phản hồi:
Quy trình hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế mới đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ...


  Tổng số 63 Trang / 7 trang

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn