Loading ...
V/v tạm thời dừng hoạt động hệ thống KTTTT để chuyển đổi dữ liệu
Ngày đăng: 13/09/2019 3:33:47 CH Tác giả: PNV
Lượt xem: 48    Phản hồi:
V/v tạm thời dừng hoạt động hệ thống KTTTT để chuyển đổi dữ liệu
Phiếu đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019
Ngày đăng: 09/08/2019 4:33:00 CH Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 133    Phản hồi:
Thông qua đánh giá này, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hải quan.
Triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu
Ngày đăng: 17/07/2019 3:08:12 CH Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 148    Phản hồi:
Mở rộng thanh toán thuế điện tử 24/7, Tổng cục Hải quan triển khai bổ sung kênh thanh toán Doanh nghiệp nhờ thu. Thời gian triển khai dự kiến: Tháng 9/2019
Tin buồn
Ngày đăng: 28/06/2019 10:03:00 SA Tác giả: VP
Lượt xem: 160    Phản hồi:
Tin buồn
QĐ số 911/QĐ-BTC v/v công bố TTHC mới,TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của BTC
Ngày đăng: 07/06/2019 11:28:00 SA Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 232    Phản hồi:
Ngày 31/5/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 911/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới, Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Thông báo kế hoạch tạm dừng Hệ thống Kế toán thuế tập trung, Cổng thanh toán điện tử và 24/7
Ngày đăng: 26/03/2019 8:38:00 SA Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 448    Phản hồi:
Theo thông báo tại Công văn số 234/CNTT-TTQLVHHT ngày 21/3/2019 của Cục CNTT & Thống kê Hải quan - Tổng cục Hải quan về việc nâng cấp hệ thống CNTT, theo đó sẽ tạm dừng Hệ thống Kế toán thuế tập trung, Cổng thanh toán điện tử và 24/7 để phục vụ việc nâng cấp hệ thống.
Tổ chức khóa đào tạo bổ sung kiến thức về pháp luật hải quan
Ngày đăng: 28/01/2019 9:39:23 SA Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 420    Phản hồi:
Ngày 15 tháng 01 năm 2019, Cục GSQL – Tổng cục Hải quan có công văn số 100/GSQL-TH thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo bổ sung kiến thức về pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.
THÔNG BÁO V/v triển khai Hệ thống quản lý tự động (VASSCM) tại kho ngoại quan (của Công ty TNHH MTV cảng Chu Lai Trường Hải)
Ngày đăng: 07/12/2018 9:22:29 SA Tác giả: Huệ Đặng (PNV)
Lượt xem: 455    Phản hồi:
THÔNG BÁO V/v triển khai Hệ thống quản lý tự động (VASSCM) tại kho ngoại quan (của Công ty TNHH MTV cảng Chu Lai Trường Hải)
Xử lý vướng mắc về C/O mẫu D điện tử
Ngày đăng: 10/10/2018 2:18:00 CH Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 381    Phản hồi:
Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến thông tin thể hiện trên C/O mẫu D cấp điện tử được truyền qua hệ thống một cửa quốc gia.
Thông báo về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018
Ngày đăng: 18/09/2018 3:26:05 CH Tác giả: PNV
Lượt xem: 585    Phản hồi:
Thông báo về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018


  Tổng số: 69 Trang:   / 7 trang

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0235 222 5555 - Fax: 0235 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn