Loading ...
V/v cảnh báo hiện tượng giả danh cán bộ hải quan
Ngày đăng: 20/02/2020 2:16:00 CH Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 455    Phản hồi:
V/v cảnh báo hiện tượng giả danh cán bộ hải quan
Công văn số 15266/BTC-TCHQ ngày 16/12/2019 của Bộ Tài chính và toàn văn Hồ sơ gửi kèm
Ngày đăng: 30/12/2019 10:03:36 SA Tác giả: PNV
Lượt xem: 467    Phản hồi:
Công văn số 15266/BTC-TCHQ ngày 16/12/2019 của Bộ Tài chính và toàn văn Hồ sơ gửi kèm
Thông báo cho các Doanh nghiệp tham gia Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế"
Ngày đăng: 13/12/2019 8:40:00 SA Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 434    Phản hồi:
Thông báo cho các Doanh nghiệp tham gia Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế"
V/v tạm thời dừng hoạt động hệ thống KTTTT để chuyển đổi dữ liệu
Ngày đăng: 13/09/2019 3:33:47 CH Tác giả: PNV
Lượt xem: 598    Phản hồi:
V/v tạm thời dừng hoạt động hệ thống KTTTT để chuyển đổi dữ liệu
Phiếu đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019
Ngày đăng: 09/08/2019 4:33:00 CH Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 534    Phản hồi:
Thông qua đánh giá này, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hải quan.
Triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu
Ngày đăng: 17/07/2019 3:08:12 CH Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 698    Phản hồi:
Mở rộng thanh toán thuế điện tử 24/7, Tổng cục Hải quan triển khai bổ sung kênh thanh toán Doanh nghiệp nhờ thu. Thời gian triển khai dự kiến: Tháng 9/2019
Tin buồn
Ngày đăng: 28/06/2019 10:03:00 SA Tác giả: VP
Lượt xem: 507    Phản hồi:
Tin buồn
QĐ số 911/QĐ-BTC v/v công bố TTHC mới,TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của BTC
Ngày đăng: 07/06/2019 11:28:00 SA Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 939    Phản hồi:
Ngày 31/5/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 911/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới, Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Thông báo kế hoạch tạm dừng Hệ thống Kế toán thuế tập trung, Cổng thanh toán điện tử và 24/7
Ngày đăng: 26/03/2019 8:38:00 SA Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 682    Phản hồi:
Theo thông báo tại Công văn số 234/CNTT-TTQLVHHT ngày 21/3/2019 của Cục CNTT & Thống kê Hải quan - Tổng cục Hải quan về việc nâng cấp hệ thống CNTT, theo đó sẽ tạm dừng Hệ thống Kế toán thuế tập trung, Cổng thanh toán điện tử và 24/7 để phục vụ việc nâng cấp hệ thống.
Tổ chức khóa đào tạo bổ sung kiến thức về pháp luật hải quan
Ngày đăng: 28/01/2019 9:39:23 SA Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 863    Phản hồi:
Ngày 15 tháng 01 năm 2019, Cục GSQL – Tổng cục Hải quan có công văn số 100/GSQL-TH thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo bổ sung kiến thức về pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.


  Tổng số: 72 Trang:   / 8 trang

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn