Loading ...
Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018
Ngày đăng: 11/07/2018 9:18:50 SA Tác giả: PNV- trích Website TCHQ
Lượt xem: 20    Phản hồi:
Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018
Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển
Ngày đăng: 29/06/2018 9:36:00 SA Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 51    Phản hồi:
Căn cứ nội dung công văn 3730/TCHQ-CNTT ngày 26/6/2018 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia. Cục hải quan tỉnh Quảng Nam thông báo việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển
Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giải đáp trực tuyến về những điểm mới tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC
Ngày đăng: 12/06/2018 11:11:42 SA Tác giả: PNV- trích nguồn Báo Hải quan
Lượt xem: 49    Phản hồi:
Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giải đáp trực tuyến về những điểm mới tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC
Tài liệu Hội nghị đối thoại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam
Ngày đăng: 06/06/2018 10:26:17 SA Tác giả: PNV
Lượt xem: 51    Phản hồi:
Tài liệu Hội nghị đối thoại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch và lịch trình tạm dừng hệ thống CNTT
Ngày đăng: 02/05/2018 2:45:00 CH Tác giả: Ngọc Dịp (PNV)
Lượt xem: 97    Phản hồi:
Kế hoạch và lịch trình tạm dừng hệ thống CNTT
Triển khai thực hiện Nghị định số 125/2017/NĐ-CP
Ngày đăng: 26/12/2017 3:51:10 CH Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 365    Phản hồi:
Triển khai thực hiện Nghị định số 125/2017/NĐ-CP
Những lợi ích cần biết khi chuyển đổi loại hình hoạt động từ hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp
Ngày đăng: 20/11/2017 2:07:00 CH Tác giả: Ngọc Dịp (PNV)
Lượt xem: 402    Phản hồi:
Những lợi ích cần biết khi chuyển đổi loại hình hoạt động từ hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp
Góp ý giao diện, cách thức vận hành chuyên mục đối tác Hải quan- Doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Hải quan
Ngày đăng: 18/10/2017 3:16:00 CH Tác giả: Ngọc Dịp (PNV)
Lượt xem: 434    Phản hồi:
Góp ý giao diện, cách thức vận hành chuyên mục đối tác Hải quan- Doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Hải quan
Giải đáp trực tuyến về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK
Ngày đăng: 17/08/2017 2:13:00 CH Tác giả: Báo Hải quan
Lượt xem: 573    Phản hồi:
Giải đáp trực tuyến về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK
Tổng cục Hải quan xây dựng Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN
Ngày đăng: 21/07/2017 3:24:00 CH Tác giả: Sưu tầm
Lượt xem: 735    Phản hồi:
Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN


  Tổng số: 57 Trang:   / 6 trang

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn