Loading ...
Thông báo về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018
Ngày đăng: 18/09/2018 3:26:05 CH Tác giả: PNV
Lượt xem: 17    Phản hồi:
Thông báo về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018
Khảo sát ý kiến đánh giá của cộng đồng Doanh nghiệp về việc thực hiện cam kết trong Tuyên ngôn khách hàng
Ngày đăng: 02/08/2018 3:58:41 CH Tác giả: PNV
Lượt xem: 82    Phản hồi:
Khảo sát ý kiến đánh giá của cộng đồng Doanh nghiệp về việc thực hiện cam kết trong Tuyên ngôn khách hàng
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP
Ngày đăng: 30/07/2018 2:34:36 CH Tác giả: PNV
Lượt xem: 76    Phản hồi:
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP
Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018
Ngày đăng: 11/07/2018 9:18:50 SA Tác giả: PNV- trích Website TCHQ
Lượt xem: 118    Phản hồi:
Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018
Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển
Ngày đăng: 29/06/2018 9:36:00 SA Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 163    Phản hồi:
Căn cứ nội dung công văn 3730/TCHQ-CNTT ngày 26/6/2018 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia. Cục hải quan tỉnh Quảng Nam thông báo việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển
Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giải đáp trực tuyến về những điểm mới tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC
Ngày đăng: 12/06/2018 11:11:42 SA Tác giả: PNV- trích nguồn Báo Hải quan
Lượt xem: 147    Phản hồi:
Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giải đáp trực tuyến về những điểm mới tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC
Tài liệu Hội nghị đối thoại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam
Ngày đăng: 06/06/2018 10:26:17 SA Tác giả: PNV
Lượt xem: 130    Phản hồi:
Tài liệu Hội nghị đối thoại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch và lịch trình tạm dừng hệ thống CNTT
Ngày đăng: 02/05/2018 2:45:00 CH Tác giả: Ngọc Dịp (PNV)
Lượt xem: 172    Phản hồi:
Kế hoạch và lịch trình tạm dừng hệ thống CNTT
Triển khai thực hiện Nghị định số 125/2017/NĐ-CP
Ngày đăng: 26/12/2017 3:51:10 CH Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 436    Phản hồi:
Triển khai thực hiện Nghị định số 125/2017/NĐ-CP
Những lợi ích cần biết khi chuyển đổi loại hình hoạt động từ hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp
Ngày đăng: 20/11/2017 2:07:00 CH Tác giả: Ngọc Dịp (PNV)
Lượt xem: 461    Phản hồi:
Những lợi ích cần biết khi chuyển đổi loại hình hoạt động từ hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp


  Tổng số: 60 Trang:   / 6 trang

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn