Loading ...
Quản lý hải quan hoạt động thương mại qua biên giới sẽ có một số thay đổi
Ngày đăng: 06/05/2019 11:26:48 SA      Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 38    Phản hồi:
Qua quá trình thực hiện Thông tư 217/2015/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới và cư dân biên giới đã phát sinh một số vấn đề bất cập, cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn yêu cầu quản lý hoạt động th ...
Tái thiết kế toàn bộ hệ thống CNTT của ngành Hải quan
Ngày đăng: 19/04/2019 4:08:47 CH      Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 82    Phản hồi:
Với yêu cầu về bài toán quản lý hải quan hiện đại và yêu cầu triển khai Chính phủ điện tử, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan Lê Đức Thành cho biết, ngành Hải quan đang tái thiết kế toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) của ngành. ...
Sát giờ ATIGA có hiệu lực, mía đường vẫn loay hoay
Ngày đăng: 19/04/2019 3:12:17 CH      Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 77    Phản hồi:
Sau quá trình trì hoãn 2 năm, từ ngày 1/1/2020, hạn ngạch NK mía đường từ ASEAN chính thức được xoá bỏ và mức thuế suất NK cũng về 0% theo đúng cam kết của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ngành mía đường Việt Nam vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho điều ...
Nỗ lực của cơ quan Hải quan trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Ngày đăng: 02/04/2019 9:30:09 SA      Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 73    Phản hồi:
Với trách nhiệm của Cơ quan Thường trực, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã có nhiều nỗ lực góp phần tạo những bước đột phá trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và tạo thuận lợi thương mại. ...
Hướng dẫn hoàn thuế GTGT với hàng NK tái xuất trả chủ hàng nước ngoài
Ngày đăng: 18/03/2019 3:22:03 CH      Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 77    Phản hồi:
Trước vướng mắc của DN và hải quan địa phương về việc xử lý hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa NK sau đó XK trả lại chủ hàng nước ngoài, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn chi tiết việc hoàn thuế GTGT đối với loại hàng hóa này. ...
Các quy định mới trong quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
Ngày đăng: 05/03/2019 3:20:00 CH      Tác giả: Bích Lê (Phòng Nghiệp vụ)
Lượt xem: 109    Phản hồi:
Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 136/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Theo đó Thông tư đã sửa đổi 7 Điều của Thông tư 13/2017/TT-BTC. Thô ...
Bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Ngày đăng: 05/03/2019 3:01:06 CH      Tác giả: Bích Lê (Phòng Nghiệp vụ)
Lượt xem: 96    Phản hồi:
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 04/2019/TT-BTC ngày 18/01/2019 về việc bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ...
Cải cách, hiện đại hóa hải quan dưới góc nhìn người trong cuộc
Ngày đăng: 01/03/2019 3:30:00 CH      Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 127    Phản hồi:
Để đánh giá về nấc thang cải cách, hiện đại hóa của ngành Hải quan, không gì thể hiện rõ bằng những việc làm, kết quả cụ thể. ...
Cải cách thủ tục hành chính hải quan hướng đến rút ngắn quy trình, thời gian, chi phí
Ngày đăng: 01/03/2019 3:23:10 CH      Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 113    Phản hồi:
Tại Quyết định số 174/QĐ-TCHQ ngày 25/1/2019 về ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019, Tổng cục Hải quan đã đặt ra nhiều mục đích để đẩy mạnh cải cách TTHC. ...
Nhiều chỉ tiêu trong Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2020 hoàn thành trước hạn
Ngày đăng: 21/02/2019 10:03:06 SA      Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 145    Phản hồi:
Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 448/QĐ-TTg về ban hành Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020, trong đó đưa ra nhiều chỉ tiêu cụ thể và lộ trình thực hiện. Với nỗ lực của toàn ngành Hải quan, cho đến nay, các chỉ tiêu cụ thể đã hoàn thành sớm hơn so với lộ trình nêu tại Chiến ...


  Tổng số 77 Trang / 8 trang

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0235 222 5555 - Fax: 0235 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn