Loading ...
Đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018
Ngày đăng: 13/09/2018 1:58:29 CH Tác giả: Ngọc Dịp (PNV)
Lượt xem: 13    Phản hồi:
Đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018
CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN “VỀ VỚI PHƯỚC NINH”
Ngày đăng: 28/08/2018 3:40:00 CH Tác giả: Yến Phụng- Kim Duyên (VP)
Lượt xem: 45    Phản hồi:
CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN “VỀ VỚI PHƯỚC NINH”
Quy định mới về Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm Vật liệu xây dựng
Ngày đăng: 09/08/2018 2:47:50 CH Tác giả: Ngọc Dịp (PNV)
Lượt xem: 78    Phản hồi:
Quy định mới về Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm Vật liệu xây dựng
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày đăng: 03/08/2018 9:46:20 SA Tác giả: Thu Nguyệt (PNV)
Lượt xem: 66    Phản hồi:
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Thủ tục xác nhận sử dụng sử dụng mã nước ngoài hoặc ủy quyền sử dụng mã số, mã vạch
Ngày đăng: 03/08/2018 9:13:48 SA Tác giả: Thu Nguyệt (PNV)
Lượt xem: 70    Phản hồi:
Thủ tục xác nhận sử dụng sử dụng mã nước ngoài hoặc ủy quyền sử dụng mã số, mã vạch
MỞ RỘNG THỰC HIỆN MỘT SỐ THỦ TỤC CỦ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA
Ngày đăng: 03/08/2018 9:08:45 SA Tác giả: Ngọc Dịp (PNV)
Lượt xem: 59    Phản hồi:
MỞ RỘNG THỰC HIỆN MỘT SỐ THỦ TỤC CỦ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA
Đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông
Ngày đăng: 03/08/2018 8:22:35 SA Tác giả: Ngọc Dịp (PNV)
Lượt xem: 87    Phản hồi:
Đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông
TĂNG CƯỜNG CẢI CÁCH HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH VÀ CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
Ngày đăng: 03/08/2018 8:19:02 SA Tác giả: Huệ Đặng (PNV)
Lượt xem: 68    Phản hồi:
TĂNG CƯỜNG CẢI CÁCH HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH VÀ CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
Bộ Công Thương ban hành Thông tư 15/2018/TT-BCT quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi
Ngày đăng: 01/08/2018 3:15:27 CH Tác giả: Bích Lê (PNV)
Lượt xem: 75    Phản hồi:
Bộ Công Thương ban hành Thông tư 15/2018/TT-BCT quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
Ngày đăng: 01/08/2018 3:10:59 CH Tác giả: Bích Lê (PNV)
Lượt xem: 52    Phản hồi:
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương


  Tổng số: 217 Trang:   / 22 trang

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn