Loading ...
Thông tư 112/2018/TT-BTC: sửa đổi Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu
Ngày đăng: 12/01/2019 11:56:16 SA Tác giả: Trầm Vy (Phòng Nghiệp vụ)
Lượt xem: 16    Phản hồi:
Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 112/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.
Truy xuất nguồn gốc lâm sản
Ngày đăng: 09/01/2019 10:35:20 SA Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 16    Phản hồi:
Ngày 16/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.
Bãi bỏ toàn bộ 03 Thông tư về thuế từ ngày 01/12/2018
Ngày đăng: 25/12/2018 2:41:00 CH Tác giả: Ngọc Dịp (PNV)
Lượt xem: 41    Phản hồi:
Bãi bỏ toàn bộ 03 Thông tư về thuế từ ngày 01/12/2018
Doanh nghiệp là đối tác
Ngày đăng: 24/12/2018 9:19:30 SA Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 44    Phản hồi:
Giảm thời gian thông quan, nộp thuế 24/7, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và đẩy mạnh thủ tục kiểm tra chuyên ngành… là những hoạt động cho thấy nỗ lực của ngành hải quan trong cải cách thủ tục hành chính, xác định doanh nghiệp là đối tác.
Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam: Thu thuế xuất nhập khẩu vượt chỉ tiêu phấn đấu 271 tỷ đồng
Ngày đăng: 04/12/2018 4:34:48 CH Tác giả: Phòng Nghiệp vụ- Trích nguồn http://thoibaotaichinhvietnam.vn
Lượt xem: 83    Phản hồi:
Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam: Thu thuế xuất nhập khẩu vượt chỉ tiêu phấn đấu 271 tỷ đồng
Vì sao cần sửa danh mục hàng hóa làm thủ tục tại cửa khẩu nhập?
Ngày đăng: 09/11/2018 9:38:05 SA Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 111    Phản hồi:
Xử lý các vướng mắc phát sinh và tạo cơ sở pháp lý để ổn định là những vấn đề cơ bản đặt ra khi xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 15/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.
Hải quan Quảng Nam: Hiệu quả từ việc triển khai thành công VASSCM
Ngày đăng: 30/10/2018 10:10:35 SA Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 148    Phản hồi:
Thời gian qua, Cục Hải quan Quảng Nam đã tích cực phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM), bước đầu đạt hiệu quả rõ rệt.
Hải quan Quảng Nam: Thu hơn 4.000 tỷ đồng từ linh kiện ô tô nhập khẩu
Ngày đăng: 19/10/2018 9:44:00 SA Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 120    Phản hồi:
Số thu ngân sách của Cục Hải quan Quảng Nam đến ngày 17/10/2018 được hơn 4.335 tỷ đồng, trong đó hơn 4.000 tỷ đồng được thu từ mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu.
Khẳng định vai trò của Hải quan Việt Nam trong tạo thuận lợi thương mại và bảo đảm an ninh quốc gia
Ngày đăng: 16/10/2018 8:43:00 SA Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 152    Phản hồi:
Bắt nhịp với tốc độ hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, Hải quan Việt Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ để ngày càng khẳng định rõ nét vai trò trong thực hiện đồng thời cả hai nhiệm vụ quan trọng là tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan để góp phần đảm bảo an ninh quốc gia.
Ngành Hải quan đã sắp xếp, giảm 239 đội, tổ
Ngày đăng: 16/10/2018 8:27:00 SA Tác giả: Sưu tầm - Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 107    Phản hồi:
Tính đến đầu tháng 10/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành 36 quyết định quy định cơ cấu tổ chức của các chi cục hải quan, đội kiểm soát hải quan và đơn vị tương đương trực thuộc cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm định Hải quan; giảm 239 đội, tổ.


  Tổng số: 232 Trang:   / 24 trang

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn