Loading ...
Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) kỉ niệm phiên họp thứ 100 của Ủy ban Tài chính
Ngày đăng: 28/04/2017 10:24:00 SA      Tác giả: Lý Hoàng (VP)
Lượt xem: 7    Phản hồi:
Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) kỉ niệm phiên họp thứ 100 của Ủy ban Tài chính ...
Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi,bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT quy định kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.
Ngày đăng: 24/04/2017 3:30:00 CH      Tác giả: Lý Hoàng (VP)
Lượt xem: 47    Phản hồi:
Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi,bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT quy định kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu. ...
Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam
Ngày đăng: 24/04/2017 3:21:02 CH      Tác giả: Lý Hoàng (VP)
Lượt xem: 41    Phản hồi:
Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam ...
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng; phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
Ngày đăng: 21/04/2017 10:38:14 SA      Tác giả: Văn Dương (PNV)
Lượt xem: 62    Phản hồi:
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng; phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. ...
Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa
Ngày đăng: 21/04/2017 9:56:38 SA      Tác giả: Văn Dương (PNV)
Lượt xem: 58    Phản hồi:
Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa ...
Thông tư 28/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Ngày đăng: 21/04/2017 8:36:17 SA      Tác giả: Văn Dương (PNV)
Lượt xem: 51    Phản hồi:
Thông tư 28/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ...
KHAI BÁO CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ TRÊN HỆ THỐNG XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ HẢI QUAN
Ngày đăng: 13/04/2017 2:26:00 CH      Tác giả: Văn Dương- Ngọc Dịp (PNV)
Lượt xem: 76    Phản hồi:
KHAI BÁO CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ TRÊN HỆ THỐNG XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ HẢI QUAN ...
MỞ RỘNG THỰC HIỆN MỘT SỐ THỦ TỤC THÔNG QUA CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA
Ngày đăng: 13/04/2017 2:23:36 CH      Tác giả: Văn Dương- Ngọc Dịp (PNV)
Lượt xem: 75    Phản hồi:
MỞ RỘNG THỰC HIỆN MỘT SỐ THỦ TỤC THÔNG QUA CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA ...
Bộ Quốc phòng ban hành quy định quản lý chặt chẽ đối với thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ
Ngày đăng: 04/04/2017 1:55:26 CH      Tác giả: Hữu chương (PNV)
Lượt xem: 89    Phản hồi:
Bộ Quốc phòng ban hành quy định quản lý chặt chẽ đối với thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ ...
THÔNG TƯ 40/2017/TT-BQP CÔNG BỐ DANH MỤC CỤ THỂ HÀNG HÓA CẤM XUẤT, NHẬP KHẨU THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ QUỐC PHÒNG THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 187/2013/NĐ-CP
Ngày đăng: 03/04/2017 2:06:36 CH      Tác giả: Lý Hoàng (VP)
Lượt xem: 95    Phản hồi:
THÔNG TƯ 40/2017/TT-BQP CÔNG BỐ DANH MỤC CỤ THỂ HÀNG HÓA CẤM XUẤT, NHẬP KHẨU THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ QUỐC PHÒNG THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 187/2013/NĐ-CP ...


  Tổng số 138 Trang / 14 trang

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn