Loading ...
Thông tư liên tịch 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày đăng: 01/12/2016 9:03:55 SA      Tác giả: PNV
Lượt xem: 23    Phản hồi:
Thông tư liên tịch 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ...
Hải quan Quảng Nam – Quyết tâm triển khai dịch vụ công trực tuyến
Ngày đăng: 01/12/2016 7:52:00 SA      Tác giả: Viết Minh - Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 20    Phản hồi:
Hải quan Quảng Nam – Quyết tâm triển khai dịch vụ công trực tuyến ...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam quyết tâm thực hiện một số giải pháp thu NSNN vào những ngày cuối năm 2016
Ngày đăng: 30/11/2016 10:40:00 SA      Tác giả: Ngọc Ánh Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 24    Phản hồi:
Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh 4.600 tỷ của Bộ Tài chính và chỉ tiêu phấn đấu 5.000 tỷ đồng của Tổng cục Hải quan; Tiếp tục triển khai nhiệm vụ thu NSNN vào những tháng cuối năm 2016. ...
Quy định mới về kế toán thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và triển khai Thông tư 174/2015/TT-BTC của ngành Hải quan
Ngày đăng: 30/11/2016 10:19:00 SA      Tác giả: Sưu tầm
Lượt xem: 20    Phản hồi:
Quy định mới về kế toán thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và triển khai Thông tư 174/2015/TT-BTC của ngành Hải quan ...
Một số quy định về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016
Ngày đăng: 30/11/2016 10:06:05 SA      Tác giả: Bích Lê Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 16    Phản hồi:
Một số quy định về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 ...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn, trao đổi thảo luận về nghiệp vụ
Ngày đăng: 15/09/2016 2:28:00 CH      Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 4    Phản hồi:
Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn, trao đổi thảo luận về nghiệp vụ ...
Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 đã có hiệu lực
Ngày đăng: 01/09/2016 10:35:00 SA      Tác giả: Phòng Nghiệp vụ
Lượt xem: 382    Phản hồi:
Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 đã có hiệu lực ...
HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN XÃ HỘI VÀ SINH HOẠT HÈ TẠI XÃ TIÊN LỘC, HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAM
Ngày đăng: 30/08/2016 8:56:33 SA      Tác giả: Lê Thị Phước Quyên - Trương Thị Tân
Lượt xem: 183    Phản hồi:
HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN XÃ HỘI VÀ SINH HOẠT HÈ TẠI XÃ TIÊN LỘC, HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAM ...
CỤC HẢI QUAN TỈNH HẢI QUAN QUẢNG NAM HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 2016
Ngày đăng: 30/08/2016 8:25:28 SA      Tác giả: Ánh Tuyết
Lượt xem: 164    Phản hồi:
CỤC HẢI QUAN TỈNH HẢI QUAN QUẢNG NAM HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 2016 ...
Thăm cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm ngày thành lập Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam
Ngày đăng: 18/07/2016 10:55:00 SA      Tác giả: Văn Dương - Ánh Tuyết
Lượt xem: 291    Phản hồi:
Thăm cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm ngày thành lập Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam ...


  Tổng số 104 Trang / 11 trang

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn