Loading ...
Nghị định 116/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ 17/10/2017) quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.
Ngày đăng: 05/12/2017 8:36:26 SA      Tác giả: Bích Lê (PNV)
Lượt xem: 16    Phản hồi:
Nghị định 116/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ 17/10/2017) quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô. ...
Sửa đổi quy định về thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng
Ngày đăng: 05/12/2017 8:33:29 SA      Tác giả: Bích Lê (PNV)
Lượt xem: 16    Phản hồi:
Sửa đổi quy định về thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng ...
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DAH MỤC HÀNG HÓA VÀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ĐỔI VỚI CÁC MẶT HÀNG ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN
Ngày đăng: 04/12/2017 3:45:02 CH      Tác giả: Bích Lê (PNV)
Lượt xem: 13    Phản hồi:
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DAH MỤC HÀNG HÓA VÀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ĐỔI VỚI CÁC MẶT HÀNG ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN ...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.
Ngày đăng: 04/12/2017 3:42:00 CH      Tác giả: Hữu chương (PNV)
Lượt xem: 14    Phản hồi:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản. ...
MỞ RỘNG THỰC HIỆN MỘT SỐ THỦ TỤC THÔNG QUA CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA.
Ngày đăng: 04/12/2017 2:49:34 CH      Tác giả: Ngọc Dịp (PNV)
Lượt xem: 15    Phản hồi:
MỞ RỘNG THỰC HIỆN MỘT SỐ THỦ TỤC THÔNG QUA CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA. ...
Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ
Ngày đăng: 04/12/2017 2:17:39 CH      Tác giả: Bích Lê (PNV)
Lượt xem: 14    Phản hồi:
Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ ...
Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ
Ngày đăng: 04/12/2017 2:15:08 CH      Tác giả: Bích Lê (PNV)
Lượt xem: 12    Phản hồi:
Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ ...
Hội thi “Phụ nữ Hải quan Đoàn kết, Sáng tạo, Hội nhập, Phát triển”
Ngày đăng: 26/10/2017 8:33:00 SA      Tác giả: Phan Nguyệt (VP)
Lượt xem: 84    Phản hồi:
Hội thi “Phụ nữ Hải quan Đoàn kết, Sáng tạo, Hội nhập, Phát triển” ...
Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu
Ngày đăng: 24/10/2017 3:18:00 CH      Tác giả: Ngọc Dịp (PNV)
Lượt xem: 56    Phản hồi:
Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu ...
Triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày đăng: 13/10/2017 8:07:06 SA      Tác giả: Ngọc Dịp (PNV)
Lượt xem: 72    Phản hồi:
Triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích ...


  Tổng số 173 Trang / 18 trang

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn