Loading ...
Nghị định 40/2017/NĐ-CP về hoạt động chế biến, sản xuất, kinh doanh muối.
Ngày đăng: 15/06/2017 10:53:13 SA      Tác giả: Lý Hoàng (VP)
Lượt xem: 66    Phản hồi:
Nghị định 40/2017/NĐ-CP về hoạt động chế biến, sản xuất, kinh doanh muối. ...
NGHỊ ĐỊNH 39/2017/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THỦY SẢN THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 08/2010/NĐ-CP.
Ngày đăng: 15/06/2017 10:50:18 SA      Tác giả: Lý Hoàng (VP)
Lượt xem: 96    Phản hồi:
NGHỊ ĐỊNH 39/2017/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THỦY SẢN THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 08/2010/NĐ-CP. ...
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM
Ngày đăng: 15/06/2017 10:47:26 SA      Tác giả: Ánh Tuyết (Văn phòng)
Lượt xem: 58    Phản hồi:
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM ...
Tổng cục Hải quan phê duyệt Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020
Ngày đăng: 22/05/2017 9:03:00 SA      Tác giả: Ngọc Dịp (PNV)
Lượt xem: 65    Phản hồi:
Tổng cục Hải quan phê duyệt Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 ...
Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) kỉ niệm phiên họp thứ 100 của Ủy ban Tài chính
Ngày đăng: 28/04/2017 10:24:00 SA      Tác giả: Lý Hoàng (VP)
Lượt xem: 97    Phản hồi:
Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) kỉ niệm phiên họp thứ 100 của Ủy ban Tài chính ...
Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi,bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT quy định kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.
Ngày đăng: 24/04/2017 3:30:00 CH      Tác giả: Lý Hoàng (VP)
Lượt xem: 127    Phản hồi:
Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi,bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT quy định kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu. ...
Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam
Ngày đăng: 24/04/2017 3:21:02 CH      Tác giả: Lý Hoàng (VP)
Lượt xem: 115    Phản hồi:
Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam ...
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng; phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
Ngày đăng: 21/04/2017 10:38:14 SA      Tác giả: Văn Dương (PNV)
Lượt xem: 142    Phản hồi:
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng; phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. ...
Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa
Ngày đăng: 21/04/2017 9:56:38 SA      Tác giả: Văn Dương (PNV)
Lượt xem: 163    Phản hồi:
Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa ...
Thông tư 28/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Ngày đăng: 21/04/2017 8:36:17 SA      Tác giả: Văn Dương (PNV)
Lượt xem: 162    Phản hồi:
Thông tư 28/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ...


  Tổng số 142 Trang / 15 trang

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn