Loading ...
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA
Ngày đăng: 17/04/2018 10:36:29 SA      Tác giả: Huệ Đặng (PNV)
Lượt xem: 13    Phản hồi:
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA ...
LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG SỐ 10/2017/QH14
Ngày đăng: 17/04/2018 10:33:01 SA      Tác giả: Huệ Đặng (PNV)
Lượt xem: 13    Phản hồi:
LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG SỐ 10/2017/QH14 ...
THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 373/QĐ-TTG NGÀY 06/3/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày đăng: 13/04/2018 3:42:18 CH      Tác giả: Ngọc Dịp (PNV)
Lượt xem: 14    Phản hồi:
THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 373/QĐ-TTG NGÀY 06/3/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ...
Sửa đổi, bổ sung một sổ điều về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
Ngày đăng: 13/04/2018 3:40:00 CH      Tác giả: Ngọc Dịp (PNV)
Lượt xem: 21    Phản hồi:
Sửa đổi, bổ sung một sổ điều về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền ...
Quyết định ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu
Ngày đăng: 11/04/2018 2:56:00 CH      Tác giả: Ngọc Dịp (PNV)
Lượt xem: 17    Phản hồi:
Quyết định ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu ...
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC HÀNG HÓA MUA BÁN, TRAO ĐỔI CỦA CƯ DÂN BIÊN GIỚI TẠI THÔNG TƯ 02/2018/TT-BCT
Ngày đăng: 26/03/2018 3:28:49 CH      Tác giả: Huệ Đặng (PNV)
Lượt xem: 55    Phản hồi:
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC HÀNG HÓA MUA BÁN, TRAO ĐỔI CỦA CƯ DÂN BIÊN GIỚI TẠI THÔNG TƯ 02/2018/TT-BCT ...
QUY CHẾ TRAO ĐỔI THÔNG TIN VÀ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA CƠ QUAN HẢI QUAN VÀ CƠ QUAN THUẾ
Ngày đăng: 08/03/2018 9:21:56 SA      Tác giả: Huệ Đặng (PNV)
Lượt xem: 91    Phản hồi:
QUY CHẾ TRAO ĐỔI THÔNG TIN VÀ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA CƠ QUAN HẢI QUAN VÀ CƠ QUAN THUẾ ...
KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 2413/QĐ-BTC NGÀY 23/11/2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN VÀ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA CƠ QUAN HẢI QUAN VÀ CƠ QUAN THUẾ
Ngày đăng: 08/03/2018 9:06:00 SA      Tác giả: Huệ Đặng (PNV)
Lượt xem: 95    Phản hồi:
KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 2413/QĐ-BTC NGÀY 23/11/2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN VÀ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA CƠ QUAN HẢI QUAN VÀ CƠ QUAN THUẾ ...
Bãi bỏ quy định chính sách tài chính với Khu kinh tế cửa khẩu
Ngày đăng: 27/02/2018 3:10:00 CH      Tác giả: Ngọc Dịp (NV)
Lượt xem: 88    Phản hồi:
Bãi bỏ quy định chính sách tài chính với Khu kinh tế cửa khẩu ...
Ô tô cũ nhập khẩu phải được kiểm tra đối với từng xe
Ngày đăng: 27/02/2018 2:59:00 CH      Tác giả: Ngọc Dịp (PNV)
Lượt xem: 68    Phản hồi:
Ô tô cũ nhập khẩu phải được kiểm tra đối với từng xe ...


  Tổng số 213 Trang / 22 trang

DỊCH VỤ CÔNG
LIÊN KẾT
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn