Loading ...
TIN TỨC - SỰ KIỆN
TƯ VẤN HẢI QUAN
DỊCH VỤ CÔNG
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
05/12/2016
1 ĐƠN VỊVNĐ
USD
22.650,00 ₫
Tỷ giá ngoại tệ khác
1 ĐƠN VỊNGÀYVNĐ
EUR
05/12/201623.913,76 ₫
JPY
05/12/2016197,43 ₫
GBP
05/12/201628.262,53 ₫
CHF
05/12/201622.162,46 ₫
AUD
05/12/201616.681,60 ₫
CAD
05/12/201616.796,95 ₫
SEK
05/12/20162.426,02 ₫
NOK
05/12/20162.621,11 ₫
DKK
05/12/20163.179,81 ₫
RUB
05/12/2016321,52 ₫
NZD
01/12/201615.812,16 ₫
HKD
05/12/20162.902,73 ₫
SGD
05/12/201615.744,55 ₫
MYR
05/12/20165.046,99 ₫
THB
05/12/2016622,56 ₫
IDR
01/12/20161,63 ₫
KRW
05/12/201618,72 ₫
INR
05/12/2016329,93 ₫
TWD
24/11/2016694,66 ₫
CNY
01/12/20163.212,96 ₫
KHR
17/11/20165,49 ₫
LAK
01/12/20162,71 ₫
MOP
24/11/20162.771,68 ₫
LIÊN KẾT
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn