Loading ...
TIN TỨC - SỰ KIỆN
TƯ VẤN HẢI QUAN
DỊCH VỤ CÔNG
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
26/09/2016
1 ĐƠN VỊVNĐ
USD
22.270,00 ₫
Tỷ giá ngoại tệ khác
1 ĐƠN VỊNGÀYVNĐ
EUR
26/09/201624.953,83 ₫
JPY
26/09/2016221,03 ₫
GBP
26/09/201629.025,07 ₫
CHF
26/09/201622.865,88 ₫
AUD
26/09/201617.006,81 ₫
CAD
26/09/201617.009,67 ₫
SEK
26/09/20162.585,30 ₫
NOK
26/09/20162.674,46 ₫
DKK
26/09/20163.311,20 ₫
RUB
26/09/2016317,97 ₫
NZD
15/09/201615.942,20 ₫
HKD
26/09/20162.858,38 ₫
SGD
26/09/201616.419,87 ₫
MYR
26/09/20165.400,66 ₫
THB
26/09/2016631,14 ₫
IDR
15/09/20161,66 ₫
KRW
26/09/201620,20 ₫
INR
26/09/2016333,04 ₫
TWD
15/09/2016692,18 ₫
CNY
15/09/20163.293,75 ₫
KHR
15/09/20165,37 ₫
LAK
15/09/20162,72 ₫
MOP
15/09/20162.751,47 ₫
LIÊN KẾT
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tôn, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn