Loading ...
TIN TỨC - SỰ KIỆN
VĂN BẢN MỚI 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Số hiệu Ngày BH Trích yếu
36/QĐ-HQQNa 08/02/2017 áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty cổ phần sản xuất Sô Đa Chu Lai
08/CNTT-SW 04/01/2017 Triển khai chính thức Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu của Bộ Y Tế
1527/HQQNa-NV 30/12/2016 triền khai dịch vụ công trực tuyến
1429/HQQNa-NV 29/12/2016 TẠM NGỪNG THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA ĐỐI VỚI THỦ TỤC CẤP SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM NHẬP KHẨU CỦA BỘ Y TẾ
2628/QĐ-BTC 09/12/2016 Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
2628/QĐ-BTC 09/12/2016 Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
2628/QĐ-BTC 09/12/2016 Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
2628/QĐ-BTC 09/12/2016 Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
27/2016/QH14 11/11/2016 dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017
10478/TCHQ-GSQL 04/11/2016 quản lý sử dụng chữ ký số, tài khoản giao dịch điện tử khi thực hiện khai báo hải quan
Trang: / 11 trang
TƯ VẤN HẢI QUAN
DỊCH VỤ CÔNG
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
LIÊN KẾT
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn