Loading ...
TIN TỨC - SỰ KIỆN
TƯ VẤN HẢI QUAN
DỊCH VỤ CÔNG
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
24/10/2016
1 ĐƠN VỊVNĐ
USD
22.270,00 ₫
Tỷ giá ngoại tệ khác
1 ĐƠN VỊNGÀYVNĐ
EUR
24/10/201624.359,78 ₫
JPY
24/10/2016214,01 ₫
GBP
24/10/201627.248,76 ₫
CHF
24/10/201622.428,55 ₫
AUD
24/10/201617.003,00 ₫
CAD
24/10/201616.845,57 ₫
SEK
24/10/20162.494,86 ₫
NOK
24/10/20162.695,85 ₫
DKK
24/10/20163.239,23 ₫
RUB
24/10/2016324,83 ₫
NZD
27/10/201615.753,65 ₫
HKD
24/10/20162.856,81 ₫
SGD
24/10/201616.005,60 ₫
MYR
24/10/20165.296,85 ₫
THB
24/10/2016625,05 ₫
IDR
27/10/20161,70 ₫
KRW
24/10/201619,78 ₫
INR
24/10/2016333,44 ₫
TWD
27/10/2016698,41 ₫
CNY
27/10/20163.252,76 ₫
KHR
27/10/20165,44 ₫
LAK
27/10/20162,71 ₫
MOP
27/10/20162.760,31 ₫
LIÊN KẾT
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tôn, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn