Loading ...
TIN TỨC - SỰ KIỆN
VĂN BẢN MỚI 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Số hiệu Ngày BH Trích yếu
4433/TXNK-DTQLT 10/11/2017 Tiếp tục tuyên truyền nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
3957/QĐ-UBND 09/11/2017 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Quảng Nam
15203/BTC-TCHQ 09/11/2017 Nộp C/O đối với mặt hàng than nhập khẩu
199/SY-VP-TCHQ 08/11/2017 Sao y QĐ số 3848/QĐ-BVHTTDL ngày 17/10/2017 của Bộ VHTT&DL v/v công bố Danh mục hàng hóa là văn hóa phẩm XK, NK không nhằm mục đích kinh doanh kèm theo mã số HS
7146/TCHQ-GSQL 02/11/2017 Xử lý lỗi E0115 trên Hệ thống VNACCS/VCIS
08/2017/TT-BNV 27/10/2017 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Luật thi đua, khen thưởng
2061/BTC-TCHQ 13/10/2017 Áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài
3205/QĐ-TCHQ 29/09/2017 VB 3205/QĐ-TCHQ Ban hành Đề án quản trị Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Hải quan giai đoạn 2016-2020
18/2017/TT-BCT 21/09/2017 Thông tư số 18/2017/TT-BCT ngày 21/9/2017 của Bộ Công thương bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép NK
108/2017/NĐ-CP 20/09/2017 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 về quản lý phân bón
Trang: / 13 trang
TƯ VẤN HẢI QUAN
DỊCH VỤ CÔNG
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
LIÊN KẾT
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn