Loading ...
TIN TỨC - SỰ KIỆN
VĂN BẢN MỚI 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Số hiệu Ngày BH Trích yếu
90/QĐ-HQQNa 11/05/2016 Ban hành nội quy tiếp công dân
445/TB-HQQNA 10/05/2016 Thông báo lịch tiếp công dân của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam
31/2016/NĐ-CP 06/05/2016 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật
31/2016/NĐ-CP 06/05/2016 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật
19-2016/NQ-CP 28/04/2016 Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020
1570/QĐ-BCT 25/04/2016 Quyết định 1570/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL 25/04/2016 Thông tư liên tịch số 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.
819/QĐ-BTC 13/04/2016 Quyết định 819/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
107/2016/QH13 06/04/2016 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Quốc hội, số 107/2016/QH13
106/2016/QH13 06/04/2016 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế của Quốc hội, số 106/2016/QH13
Trang: / 10 trang
TƯ VẤN HẢI QUAN
DỊCH VỤ CÔNG
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
22/08/2016
1 ĐƠN VỊVNĐ
USD
22.260,00 ₫
Tỷ giá ngoại tệ khác
1 ĐƠN VỊNGÀYVNĐ
EUR
22/08/201625.138,01 ₫
JPY
22/08/2016221,66 ₫
GBP
22/08/201629.211,87 ₫
CHF
22/08/201623.165,98 ₫
AUD
22/08/201617.090,21 ₫
CAD
22/08/201617.302,09 ₫
SEK
22/08/20162.631,82 ₫
NOK
22/08/20162.689,73 ₫
DKK
22/08/20163.342,10 ₫
RUB
22/08/2016318,29 ₫
NZD
04/08/201615.717,60 ₫
HKD
22/08/20162.857,65 ₫
SGD
22/08/201616.566,82 ₫
MYR
22/08/20165.548,98 ₫
THB
22/08/2016632,14 ₫
IDR
04/08/20161,66 ₫
KRW
22/08/201620,10 ₫
INR
22/08/2016333,17 ₫
TWD
04/08/2016688,25 ₫
CNY
18/08/20163.294,67 ₫
KHR
18/08/20165,40 ₫
LAK
18/08/20162,70 ₫
MOP
04/08/20162.733,53 ₫
LIÊN KẾT
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Bản quyền © thuộc Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tôn, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0510 222 5555 - Fax: 0510 222 6666
Email: hqquangnam@customs.gov.vn